Vi behöver alla skapa, dela och skaffa oss GRIT = ihärdighet

Jag gillar starkt Angela Lee Duckworth och den teori som hon presenterar i sitt Ted talk:
Nyckeln till framgång? = Ihärdighet. Där hon utifrån empiriska undersökningar i många olika kontext och grupper mäter vad det är som utmärker människor/elever som lyckas.
Till Angelas TED Talk

Forskningen hon presenterar visar ”att lyckas handlar inte om talang”, utan att det är just förmågan till GRIT = ihärdighet – som är kopplat till framgång. GRIT kan man förklara som en passionerad och uthållig inställning till långsiktiga mål, förmågan att stanna vid de mål man skapat och att vara uthållig.

Jag tänker att GRIT är något som gäller i hela livet.
Vi behöver ge hela vår befolkning ”jävlaranamma” för att möta framtidens utmaningar i att möta framtida konkurrens, att ta in nya kulturer, nya samhällssystem, nya sätt att arbeta och leda verksamheter. Idag tror jag det är det som kan bli vår största samhällsutmaning framåt. Men i ett samhälle som idag bygger på snabb återkoppling, där du ser att snabbhet tenderas att premieras i många sammanhang, glömmer man kanske värdet av ihärdighet?

Grit behövs överallt!
Vi behöver på olika sätt genom hela vårt samhällssystem, i vårt företagande, i vår uppfostran av våra barn, i våra grupper vi arbetar i, i våra relationer, skapa incitamenten för att fortsätta kämpa, utvecklas och våga att vara ihärdiga.

Därför driver jag i år i ett skolprojekt som handlar om att skapa omvärldsbevakning och tydligare koppling mellan skolan och företag— där syftet är att skapa nyfikenhet i skolan, svara på frågan varför. Att få elever intresserade av omvärlden, förstå att det finns fler värden ett gott betyg i skolan, att arbete, företagande och entreprenörskap ofta handlar om passion och grit – inte om högsta betyg. MEN att det är viktigt att vara allmänbildade, ta vara på vår chans att träna vår hjärna – och att skolan är en plats för allas bästa förmågor att gro och utvecklas – oavsett vilka det är. Och det viktigaste av allt; Att ta sig fram till sin egen självkänsla. Livet handlar om så mycket mer än kunskapstester, det handlar om GRIT.

Passion och mod och ihärdighet som kommer inifrån är starkt
Det kan vi se i många entreprenörer och företagsledare, som utan lyckade resultat i skolan, gör fantastiska resor med sina passioner och skapar värden för fler än sig själv.

Framtidskompetenser?
Det som företagen i projektet också vittnar om är de kompetenser som som de anställer på är idag och framåt inte är formell kunskap, utan mjukare värden. Framtidskompetenser vi sammanfattar i ord som; Social kompetens, flexibilitet, mod, kommunikation, helhetstänk, Ansvarstagande, uthållighet, motivation, kreativitet osv!

Och nåt att skicka med är att kämpa – det kommer alltid löna sig!
#PeopleMakePeopleGrow

/Sara Collin, LOVAK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *