Ett första möte

Vid ett första möte berättar du om er verksamhet och den framtid ni önskar

 • Ett första möte med oss är alltid utan kostnad. Vi lyssnar och ser vilka symptom ni ser i verksamheten och  vad de kan bero på, sedan kommer vi med en offert/ ett förslag för hur ett upplägg skulle kunna se ut.

  Våra tjänster  definierar hur vi på olika sätt sen kan finnas med er och agera bollplank och katalysatorer för utvecklingen.

  Ibland behöver våra kunder:

  Utbildning för medarbetare och ledare, ibland behöver företagsledningen stöd i att hitta verksamhetens ramar, riktning och framtid.
  Ofta handlar det om att utveckla kulturen och ofta behöver vi fundera över hur
  verksamhetens kundkultur ser ut. Se Triangeln.

VILKA ÄR LOVAK - Läs mer!

Till stöd använder vi bla;

- Vår långa och breda erfarenhet av olika branscher och miljöer, samt vår framtidsspaning.

- LOVAK modellen (c) som analyserar vart vi har våra utvecklingsområden. I Relations, Struktur, Utvecklings, Kund och/el. Symbolkapitalet.

- LOVAK analys - är en produkt som vi kan leverera för underlag till tex en styrelse el. ledning med analys av utvecklingsområden innan vi går in och arbetar med dem.

Exempel på när vi utvecklar helheten är vår partnerprocess

Läs mer här!

Kontakta oss gärna


  Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens