(C)LOVAK inspiration

Tillför inspiration och framtidsvisioner i er verksamhet

Företag/verksamheter som behöver lyfta blicken mot framtiden, som behöver perspektiv och input i sin verksamhet erbjuder vi:

Inspirationsföreläsningar inom tex;
- Människans drivkrafter, utveckling och beteenden. Varför gör vi det vi gör?
- Framtidens organisationer, trender som påverkar våra verksamheter, våra kunder, våra beteenden.
- Företagskulturens betydelse för kompetensutveckling och attraktivitet hos företaget.
- Engagerade medarbetare, hur skapar vi delaktighet och ansvar i verksamheten.
- Hållbart säljande förhållningssätt
- Ledarskap framåt 

Syftet är att förflytta medvetandegraden och utveckla individer och mindset till hur vi blir mer uppdaterade, delaktiga och engagerade i verksamheten och dess varaktighet.

Insatsen läggs upp efter behov med löpande inslag med allt från ett tillfälle på 1-2 h till fler tillfällen med efterföljande reflektion, övning och workshops mellan tillfällena för att få tillstånd en förståelse för den förändring vi står inför. 

Grupper som vi gärna inspirerar i samband med en mötesdag el. aktivitet.
Ledningsgruppen, Styrelsen. Medarbetargrupper Ledare/Chefsgrupper

Inspirationsdagar med perspektiv

Vi tror mycket på att dela erfarenheter mellan de företag/verksamheter vi arbetar med. Och genom att få perspektiv och inspiration av andra kan de bygga vidare på sin utveckling.

Därav anordnar vi varje år aktiviteter för att mötas och tillsammans hålla blicken framåt. Nedan två återkommande event.

Framtidsdagen

Framtidsdag med dialog om samhällsutveckling och olika branschers perspektiv på utmaningar framåt.

LOVAK framtidsdag och ”tankesmedja” med erfarenhetsutbyte, perspektiv och framtidsspaning.

Dialogen handlade 2019 bla om framgångsfaktorer från branscher i förändring, blockchain som filosofi, utvecklingsresor i offentlig verksamhet och nånstans i slutändan hur det påverkar samhällsutveckling. 🌟

Tack för många klokheter och vi hoppas väckt en fundering och eftertanke om hur vi alla kan förbereda oss för framtiden.

Tack alla som kom 2019 – 16 juni 2020 är det dags igen för nya perspektiv!

Stora Entreprenörsdagen

Varje år sedan 2015 har vi bjudit med oss våra partners och kunder på Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i Uppsala.

Syftet med föreläsningen är att stimulera entreprenörs­andan inom våra bolag genom att ta del av framgångssagor och resor hos unga och etablerade entreprenörrer.

Under en eftermiddag får Uppsalas studenter tillsammans med representanter för näringslivet och inbjudna gäster lyssna till inspirerande talare i Uppsala Universitets aula.

Talare genom åren har varit bla. Petter Stordalen, Mattias Clum, Isabella Löwengrip, Göran Persson, Christian Von Koenigsegg, Elin Kling, Hanna & Amanda, Renee Voltaire, Stina Ehrensvärd yubico samt varumärken som Daniel Wellington, Naked, Jollybox, Engelska skolan, EF Education mfl.

Vi avslutar sen dagen med gemensam middag, reflektion och samtal kring entreprenörskap och företagande.


Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens