(C)LOVAK inspiration

Tillför inspiration och framtidsvisioner i er verksamhet

Företag/verksamheter som behöver lyfta blicken mot framtiden, som behöver perspektiv och input i sin verksamhet erbjuder vi:

Inspirationsföreläsningar inom tex;
– Varför gör vi det vi gör? Människans drivkrafter, utveckling och beteenden.
– Framtidens organisationer, trender som påverkar våra verksamheter, våra kunder, våra beteenden.
– Kulturens betydelse för kompetensutveckling och attraktion hos företaget.
– Engagerade medarbetare, hur skapar vi delaktighet och ansvar i verksamheten.
– Mindset och min organisation, hur väl stämmer det överens?

Syftet är att förflytta medvetandegraden och utveckla individer och mindset till hur vi blir mer uppdaterade, delaktiga och engagerade i verksamheten och dess varaktighet.

Tjänsten läggs upp efter behov med löpande inslag med allt från ett tillfälle till fler med reflektion mellan tillfällena för att få tillstånd en förståelse för den förändring vi står inför. 

Grupper som vi gärna inspirerar i samband med en mötesdag el. aktivitet.
Ledningsgruppen, Styrelsen. Medarbetargrupper Ledare/Chefsgrupper


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens