Omvärld & Perspektiv

”- Vi vill möjliggöra för kunskap och perspektiv att spridas, så att verksamheter utvecklas långsiktigt, mänskligt och lönsamt”.

Vi vill ge och få perspektiv för att verksamheter ska utvecklas 
- Ibland spanar vi här hemma och ibland längre bort.

Varje dag, året runt, producerar organisationer i vårt land varor och tjänster. En stor del är levereras till andra länder, på världens tuffaste marknader. Varje dag innebär nya utmaningar! Att man vann igår betyder bara att man har lite bättre förutsättningar att lyckas idag. I varje hörn av världen väntar högst kompetenta människor och organisationer fast övertygade om att ta över framgången. Vi behöver ha blicken där ute!

Att själva kontinuerligt söka spännande perspektiv gör att LOVAK fortsätter att utveckla sig själv som organisation och förflyttar oss in i framtiden och har en ytterligare dimension att erbjuda ert företag.

Styrelseakademien

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete

Styrelseakademien ska driva utvecklingen av ett proffesionellt styrelsearbete som syftar till att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:
– som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor
– erbjuda kvalificerad utbildning, kunskaps- och ledamotsförmedling, styrelse- och VD-utvärderingar, ansvarsförsäkring samt andra styrelserelaterade tjänster och produkter
– erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Björn Medin är ledamot i Styrelseakademien Mälardalens styrelse

Konkurrenskraft via omvärldsbevakning

Vi skaffar oss internationella perspektiv från ett land i framkant, Sydkorea. 
Vill du följa med på nästa resa? Vi kan erbjuda utbyten mellan förtag och kulturer både inom Sverige och internationellt.  

Fråga gärna oss hur! 

Inspirationsföredrag och framtidsfrukostar

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och tankar samt det vi ser sker kontinuerligt i vår omvärld genom inspirationsföreläsningar med olika typer av syften/ teman/ dialoger.  Vi ser att det är viktigt att erbjuda dessa korta stunder att samlas kring för diskussion och eftertanke mellan företagen – omvärldsbevakning är konkurrenskraft idag.

Intresseanmälan till frukostföredrag

Vill du veta när vi har nästa frukostföredrag ? Maila oss så skickar vi en inbjudan till dig 

info@lovak.se

Tankar om människor och verksamheters utveckling

Följ oss på våra Facebook evenemang för att at del av datum och platser för dessa. 

Följ oss på Facebook

Vi skriver även ner våra tankar i en blogg, där vi vill ge perspektiv på människors och verksamheters utveckling.  Följ bloggen: #PeopleMakePeopleGrow

till bloggen

Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens