Vår värdegrund

Långsiktighet Omvärld Vilja Ansvar Kundfokus

Vi vet att utveckling är en process, inte en händelse, och att det inte var bättre förr.
Vi vet att omvärlden ständigt förändras att korrigera uppdraget är nödvändigt för varaktig framgång.
Vi vet att individen i grunden vill prestera.
Vi vet att individernas ansvarstagande är en förutsättning för verksamhetens framgång.
Vi vet att alla medarbetare bidrar till kundens upplevelser


Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens