(C)LOVAK utbildning

För mindsetförflyttningar samt utveckling av grupp och individ erbjuder vi utbildningsdagar.

Företag/verksamheter som vill flytta mindset, utveckla och skapa delaktighet och öka engagemanget i verksamheten genom att utveckla medarbetare, ledare, grupper erbjuder vi:

Utbildningsdagar och utvecklingsprogram för medarbetargrupper, ledningsgrupper, chefsgrupper.
Inom bla; k
- Kommunikation
- Samarbete
- Säljande beteende
- Medledarskap
- Självledarskap,
- Ledningsgruppsutveckling
- Workshops kring uppdraget, framtiden osv.


Medarbetare blir medledare -
för arbetsgrupper.
Processer för att utveckla delaktighet, dialog och engagemang i medarbetargrupper.

Ledarutvecklingsprogram - för enskilda chefer/ledare.
- Högre Ledarskap, HL 
- Grundläggande Ledarskap, GL

Vi erbjuder en till fler dagar utbildning i avstämning med era behov.

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att vi systematiskt utvecklat vårt ledningsarbete och teamkänsla” 
VD, större industriföretag, internationell verksamhet

 

Intresseanmälan

Skriv gärna vilken eller vilka utbildningar du är intresserad av


    Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens