CASE & referenser

Verksamheter och människor som utvecklats berättar om sina resor

Nedan kan du se några av våra kunder berätta hur de upplevt utveckling tillsammans med oss. Önskar du personliga referenser och vill prata med en verksamhet vi jobbar el. jobbat med är du välkommen att kontakta oss. 

Några kunder som vi arbetat med länge berättar om sin resa nedan;
- Läs om Surahammars Bruks "Ett bruks vägval mot framtiden"
- Läs om att skapa medledare i en förvaltning inom Heby kommun i "Från offert till hjälte"
- Läs om RÅDEK:s klokskaper i en bransch i förändring " Den lilla byrån i det stora formatet"

”Det är lätt att gömma sig bakom invanda mönster när du är rädd. Det har nog inte att göra med personer, utan är snarare ett exempel på en hierarkisk organisationskultur där medarbetare inte uppmuntras att ifrågasätta beslut och rutiner”

En berättelse om utvecklingsresan hos kultur och fritid i Heby Kommun

Kultur-och fritidsenheten inom Heby Kommun hittade sin kraft till sin förändring och utveckling genom hållbara målsättningar och en uttalad mission, större eget ansvar för den enskilda medarbetaren och ett mer privat företagstänk inom offentlig verksamhet.

Läs mer!

" Vi behövde helt enkelt knuffen till en förändring av någon som kom utifrån. Det var spänningar mellan oss tre ägare kring vem som skulle göra vad, så när det kom någon utifrån som sade så här ska ni göra så kändes det rätt skönt"

Vår utmaning var och är fortfarande att samtidigt som vi utnyttjar den digitala tekniken till våra kunders och vår egen fördel förflytta oss från det lilla företaget till ett medelstort företag”

Läs mer om hur LOVAK stöttat RÅDEK:s resa i en bransch och ett företag i förändring

Läs mer!

"Framgångsfaktorerna till att ändra en kultur inom ett företag ligger i informationen till de anställda, De som jobbar måste hela tiden få löpande information i form av möten, frågestunder och mail"

Bruksmentalitet är de normer och värderingar som finns i ett brukssamhälle. Genom mod och beslutsamhet kan normer ändras

Läs hur Surahammars Bruk skapat en ny bruksanda, förändrat ett bruk i grunden och arbetat med utveckling med LOVAK som bollplank under drygt 10 år."

Läs mer!

”Vårt samarbete med Lovak har varat i snart 15 år, och pågår alltjämt”

Kadesjös ingenjörsbyrå – ett rutinerat företag rustat för framtiden

Kadesjös är ett över 70 år gammalt konsultföretag inom bygg och VVS-projektering som fram till för bara ett par år sedan varit inom samma familjs ägande.

LOVAK har arbetat med Kadesjös medarbetare, ledare och ledning i många olika former genom åren.

Läs mer!

" För oss är det viktigt med en genomarbetad strategisk plan för att göra de dagliga prioriteringarna, och som grund för beslut"

FVB är ett medarbetarägt konsultbolag som levererar ”Energilösningar i kubik!”

Läs mer om hur LOVAK hjälpt till med den strategiska planen.
FVB – ett företag i tiden!

Läs mer!

"Tillsammans med LOVAK har vi genom hela resan arbetat med allt från från attityd, värdegrund och kundfokuserad kultur hos oss alla"

”Byggmäster vill skapa tillväxt under kontrollerade former”

”Vi ska alla få plats i en buss, och trivas med varandra” säger Kenneth Öholm, VD och den som drivit verksamheten sedan 2009. Byggmäster – För bättre byggande

Läs mer!

CASE; ”Ett bruks vägval mot framtiden”

Läs hur Surahammars Bruk skapat en ny bruksanda och arbetat med utveckling med LOVAK som bollplank under närmare 15 år. 

Läs mer!

CASE; ”Jag känner mig säkrare i ledarrollen”

Läs om Bilteams värdefullaste lärdomar från
”Flerföretagarmodellen” 

Läs mer!

CASE; ” En påminnelse om att var och en bidrar varje dag till verksamhetens framgång”

Läs om Brynolf Bagares värdefullaste lärdomar från ”Flerföretagarmodellen”

Läs mer!

CASE; ” Jag har blivit en bättre chef genom att låta mina anställda vara mer delaktiga i det som händer på företaget”

Läs om Floristutbildarnas värdefullaste lärdomar från ”Flerföretagarmodellen” 

Läs mer!

CASE; ”Att vi alla som individer är olika. Vi uppfattar saker olika och därför är en tydlig kommunikation samt organisations- 
och befattningsbeskrivning oerhört viktig. Vikten av uttalade och uppfattade mål i hela organisationen.”

Läs om JACO Fabriks värdefullaste lärdomar från ”Flerföretagarmodellen” 

Läs mer!

CASE; ” En bättre förståelse för hur det är att driva ett större bolag

Läs om Personstöds värdefullaste lärdomar från ”Flerföretagarmodellen” 

Läs mer!

REFERENSER; Några kunders framgångar & referensord

”- LOVAK har hjälpt oss så att vi har utvecklat vår ledningsgrupp till att arbeta mer strategiskt. Medarbetarna är dessutom bättre rustade och har en större förståelse för de strategiska förändringar vi har vidtagit och står inför”
VD, Internationell bruksverksamhet

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer
i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
VD, Byggföretag i Mellansverige

”- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att vi systematiskt utvecklat vårt ledningsarbete och teamkänsla”
VD, större industriföretag, internationell verksamhet

”-  Kursen i Högre Ledarskap har lett till att jag är mer medveten om vad som påverkar prestation hos oss alla. Utbildningen gav mig nya verktyg att använda i mitt dagliga
arbete. Detta innebär att vi idag jobbar med en mer positiv inställning där vi har en större respekt för varandras olikheter och kan dra nytta av våra styrkor”

Regionchef, Börsnoterat IT företag

"Kursen Grundläggande ledarskap, har gett mig en förståelse för mina starka och svaga sidor som ledare.  Detta har stärkt mig och gjort mig bekvämare i mitt ledarskap.
Jag har fått en större insikt om våra likheter och olikheter, vilket gör att jag kan anpassa och coacha utifrån mina medarbetares behov.
Jag känner att jag som person på ett effektivare sätt och tar mig an besvärliga situationer och att min grupp känns gladare och effektivare.”
- Arbetsledare, internationellt konstruktionsbolag

"Vi gick tillsammans både säljare och ledningsgruppen, och den samsyn vi fick har lett till bättre självförtroende i säljsituationer, som i sin tur givit fler
och bättre affärer
"
-Marknads- och Försäljningschef,  Internationell Koncern inom tillverkningsindustri

 Kursen har gett mig en ökad insikt om mitt eget och andras beteende i olika förhandlingssituationer, detta har lett till att jag kan agera och styra
förhandlingssituationen på ett bättre sätt.”
-Affärsutvecklingsstrateg, Forskningsbolag

"Du är en av få personer i mitt liv som betytt mest för min personliga utveckling i livet och i mitt ledarskap. Tack LOVAK för en fantastisk ledarutvecklings utbildning!”
-Gruppchef,  Busstransportföretag


Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens