#PeopleMakePeopleGrow

LOVAK delar med sig om tankar kring människors – & verksamheters utveckling

”Planerar ni för återgången till arbetsplatsen?” –  skapa plats för dialog, samskapande och olikheter! 

Hur vi hanterar tiden efter pandemin kommer vara en fråga om att vara attraktiv arbetsgivare.  Vi hör många företag som just nu pratar om hur livet efter pandemin, el. i varje fall med vaccinet som en faktor kan se ut. Hur ska vi forma oss, samlas igen. Bygga teamet, fysiska möten, hybridlösningar, hitta tillbaka till rutiner, hur ser våra gemenskap ... Read More...

Grundläggande dialog är nyckeln för att skapa engagemang och utveckling av verksamheten.

I vår grundpsykologi finns behov av att tillhöra, bidra , bekräftas och utvecklas. Tillhöra – dvs, vara en del av något större, en grupp, ett sammanhang osv. Det kan vara arbetet som är detta, eller en annan gruppering vi möter kontinuerligt osv. Bidra – att med vår kunskap och insats göra något som bidrar till andra, till målet osv. Det ... Read More...

Entreprenörskapets kreativitet – viktigare än någonsin?

Att lära av tidigare kriser..Om vi går tillbaka till 1930-talet och depressionen så var Sveriges väg ut ur denna kris ett föredöme. Sverige vände nämligen mycket snabbt från nedgång till tillväxt och utveckling och entreprenörskap och jobbskapande tog fart. Redan 5 år senare befanns sig fler människor i arbete än innan krisen. Nya innovativa verksamheter växte fram som ersatte de ... Read More...
Vägar korsas

Branschglidningar och nytt värdeskapande

Branschglidningar sker ständigt. Olika fort i olika faser och olika tydligt för oss då vi ibland bara automatiskt följer med. Vi ser detta dagligen. De klassiska exemplen på branschglidningar som skett inom musik, bild och IT, liksom branschglidningarna mellan bank- och försäkringsväsendet, IT-bolag och hälsobolag som jobbar med management, Att bensinstationen är vägrestaurangen, att dagens cityrestaurang el. frisörsalong ofta är ... Read More...

ANSVAR & TILLIT- de viktigaste ingredienserna i rådande läge.

 Ansvarstagande och tillit, tillsammans med självgående och engagemang verkar vara det som våra företags framtid vilar på nu och framåt.  Detta är något vi på LOVAK arbetat för att sprida och implementera länge hos våra kunder, med som nu ”på riktigt” blir verklighet och värdefulla ingredienser i fler och fler organisationer.  Organisationen som däremot bygger sin kultur på att ha ... Read More...

21-28 dagar av annorlunda beteenden, vilka kommer bestå?

21-28 dagar av annorlunda beteenden, vilka kommer bestå? Hur lång tid det tar att förändra ett beteende varierar beroende på individen och vilket beteende det gäller. Men många har försökt komma fram till en exakt siffra hur lång tid det tar att ändra en vana. Österländska läror, psykologer och författare till självhjälpsböcker har många gånger landat mellan 21-28 dagar. Den vanligaste siffran ... Read More...

Ställ om! Tänk framåt – också & glöm ej dina kunder!

Hallå, vart tog alla vägen? Vem ska jag fika med? Vad händer? Vad ska jag göra härnäst? Idag uppmanar många företag sina medarbetare att arbeta hemma, en gest av omtanke. Men vad behöver vi tänka på för att skapa förutsättningar för att både få en bra prestation samtidigt som alla känner sig nöjda och engagerade i någon mening? Ställer den ... Read More...

Att ställa om….tillgänglighet, ledarskap & medarbetarskap idag och i framtiden.

I dagens osäkra tid är det många som behöver fundera över sina affärsmodeller, tillgänglighet och hur händelser i omvärlden nu kommer skynda på det som vi pratat om en längre tid, att vi blir med och mer digitala och träffas mindre. Det stämmer just nu och nu får vi chansen att testa detta på riktigt genom rekommendationer att arbeta mer ... Read More...

God jul & gott nytt deccenie!

LOVAK som bolag startades 2009, även om fler av oss arbetat ihop länge än så, blir 2019 blir för oss ett decennie av utveckling tillsammans i detta varumärke med våra kunder. Vi ser nu fram emot med förväntan fram mot ett nytt decennie fyllt av utveckling, spännande samarbeten och framtidstankar. – 2020 här kommer vi!!...

”Förändringskompetens” – framtidens nyckelkompetens

Vart jag än vänder mig pratar vi om den kompetensbrist som råder, många företag anser sig inte finna den kompetens de behöver och samtidigt så finns en stor mängd människor som oroar sig för att den kompetens de besitter inte ska räcka framåt. Vi pratar om nya tekniker som tar över, förflyttar och förändrar våra beteenden. Vi matas varje dag ... Read More...

Framtidsdagen 2019

Framtidsdag med dialog om samhällsutveckling och olika branschers perspektiv på utmaningar framåt. LOVAK framtidsdag och ”tankesmedja” med erfarenhetsutbyte, perspektiv och framtidsspaning – avslutades med en bild på en del av ett härligt gäng! Dialogen handlade bla om framgångsfaktorer från branscher i förändring, blockchain som filosofi, utvecklingsresor i offentlig verksamhet och nånstans i slutändan hur det påverkar samhällsutveckling. 🌟  Tack för många ... Read More...

”Våra bästa marknadsförare är våra medarbetare” – men hur skapar vi den röda tråden?

Allt tydligare blir värdet av att våra medarbetare förmedlar stolthet över sitt jobb, dess varumärke och framtid, det som vi idag benämner Employer branding. Man säger att våra bästa marknadsförare är våra medarbetare och för den generation som kommer ut i arbetslivet idag är detta viktigare än någonsin. De har så mycket drivkraft och perspektiv, därmed blir deras valmöjlighet så ... Read More...

Svensk företagskultur är unikt och uppskattat i landet i framkant

LOVAK har exporterat Svensk företagskultur och ledarskap till Sydkorea sedan vi fick frågan från Svenska ambassadören i Korea 2013. Och har under åren förstått hur unikt vårt sätt att göra saker på upplevs ur det koreanska perspektivet och hur nyfikna Sydkorea är på Sverige. Under två dagar i februari i år genomfördes en internationell konferens, SWEGC Sweden Global Class 2019, ... Read More...

”Framtidskompatibel rekrytering”

Antag att många rekryteringar går ut på att fylla ett befintligt behov, en roll el. tjänst som man definierat i den verksamhet man befinner sig i. Vi vill kanske ha en person som axlar rollen lika bra som den som lämnar rollen. Eller så vill vi ha någon som fyller rollen av något vi inte känner vi mäktar med el. ... Read More...

Exponentiell utveckling gör att ”förändringskulturen” i våra verksamheter blir allt viktigare.

För att utvecklas som människa behöver vi trygghet och utmaningar.
vi måste få misslyckas och dra lärdomar för att sedan lyckas. Vikten av att känna en tillhörighet där vi får tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas är grundpsykologiska element och har varit det sen vi blev människor. Det som har gjort att vi måste anpassa oss och anstränga oss, förändra våra beteenden, ... Read More...

Uthållighet en viktig faktor i en snabb värld

Att ha ett tydligt fokus i kikaren gör att jag kan vara uthållig och vila blicken i drömmen, passionen, för jag vet vart jag ska. Men jag kan ha svårt att bedöma om jag rör på mig överhuvud taget, missmodet kan lätt inträda. Att ha ett tydligt fokus i luppen gör att jag inte snavar på detaljerna, men jag har ... Read More...

Vi behöver alla skapa, dela och skaffa oss GRIT = ihärdighet

Jag gillar starkt Angela Lee Duckworth och den teori som hon presenterar i sitt Ted talk: Nyckeln till framgång? = Ihärdighet. Där hon utifrån empiriska undersökningar i många olika kontext och grupper mäter vad det är som utmärker människor/elever som lyckas. Till Angelas TED Talk Forskningen hon presenterar visar ”att lyckas handlar inte om talang”, utan att det är just ... Read More...

När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

Kan vi analysera och gå på fakta för att se om verksamheten är hållbar med värdefulla resultat? Ja, vi är säkra på det! Men den siffran glömmer bort hur vi kommit dit och vad våra kunder köper, eller? Allt är 100%, dessa kan man sen dela upp i VAD vi ska göra och HUR vi gör det. Det har setts ... Read More...

Tänk om…..

Tänk om du skulle våga tänka om!? Vad vi väljer att tro om oss själva och andra Gamla sanningar har under alla år visat sig vara mer eller mindre sanna. Ibland har sanningar tom visat sig vara osanna. Jorden var inte platt. Solen snurrade inte runt jorden. Vi människor uppfann saker så vi kan nu flyga och det gick att ... Read More...

Are you an Actor or yourself in your leadership?

Do we complicate things too much sometimes? Do we complicate too much how a leader should act and behave? Maybe we sometimes say that leadership is complicated and hard? But what do we really mean by that to ourself and others? Is it a role that can be acted? Maybe we believe that to be a leader is to act ... Read More...

Låt er företagskultur skina igenom!

Att investera i er företagskultur. Allt mer tyder på att företagskulturen och värdegrunden är det viktigaste i matchen om framtidens kunder och kompetens. Idag är vi inte beredda att göra avkall på för stor del av våra värderingar när vi går in i ett jobb eller en köpsituation. Om vi märker att det inte stämmer med oss själva blir vi ... Read More...

Värdet av värdegrunder

När vi tar beslut så fördelar sig detta på en objektiv del – pris/ prestanda, kvalitet, behovsuppfyllelse mm, och en subjektiv. Vad är det som styr den subjektiva, den så kallade maggropen? Massor av saker! Svårt att sätta tummen på, men ett område som definitivt är en del av det är vad jag som individ vill förknippas med. Prestige, status, ... Read More...

En av utmaningarna med digitalisering – hur håller vi oss anställningsbara?

Digitalisering ett begrepp som det slängs med i tid och i otid. ”Vi måste öka vår digitalisering för att bibehålla vår konkurrenskraft!” Vad menar vi? Vad innebär det? Tja om man ska hårdra det en smula så skulle man kunna sammanfatta det med att ha koll på vad som händer i omvärlden i fråga om teknisk utveckling, konkurrenter, beteendeförändringar, marknad ... Read More...

Människan är drivkraften!

Pengar och teknik är endast smörjmedel inget annat! De är medel som skapats för att låta den energi vi människor ger löpa i de organisationer vi väljer att vara i. Organisationer som VI som människor skapar i syfte att förverkliga de idéer och tankar vi har. Anledningen är att det vi vill förverkliga skall gå så friktionsfritt som möjligt. Lyckas ... Read More...

Att veta sitt varför…en personlig konkurrensfördel och en bättre vardag.

Vi tror på att människor vill bidra, bekräftas och utvecklas och att utvecklingen ligger i att utmanas kring nya tankar och handlingar. Vi organiserar oss för att med gemensam kraft ta oss an de utmaningar och tankar som vi ser och skapar via våra ambitioner. För att lyckas och att tydligt kunna sticka ut på denna marknad behöver vi bättre ... Read More...