ANSVAR & TILLIT- de viktigaste ingredienserna i rådande läge.

 Ansvarstagande och tillit, tillsammans med självgående och engagemang verkar vara det som våra företags framtid vilar på nu och framåt. 

Detta är något vi på LOVAK arbetat för att sprida och implementera länge hos våra kunder, med som nu ”på riktigt” blir verklighet och värdefulla ingredienser i fler och fler organisationer. 

Organisationen som däremot bygger sin kultur på att ha kontroll och ge kortsiktiga uppgifter som inte finns bottnat i en förståelse av sitt uppdrag kommer troligtvis uppleva denna tid som frustrerade, och på sikt kommer prestation och resultat att påverkas. Om ledarskapet och kulturen däremot har ansvarstagande och tillit i botten ser vi att arbete på distans, med mer osäkra förhållande underlättas och kan upplevas både effektivt och ge resultat trots läge idag. 

Kan vi se att denna rådande situation i samhället vara positiv utifrån byggandet av självgående och ansvarstagande individer? 

Några perspektiv på detta…

Skolan skapar mer självgående individer? 

Om man tittar på skolan för de äldre barnen som just nu arbetar hemifrån med uppgifter på distans. Här ställs deras ansvarstagande på sin spets och om vi föräldrar kan låta dem växa i detta kan det bli en värdefull egenskap som kommer eftertraktas på arbetsmarknaden framåt. Kanske kommer nya begrepp som ”corona-generationen” de som på hårt sätt fick lära sig att axla större ansvar? El kanske den genrationen som missade en termins lärande och hamnar efter…vad vill vi att det ska vara? 

Viktigt här för att få engagemanget är dock att skolan också har en dialog och kan måla upp vart eleven ska ta sig under denna tid, vart målet är och hur vägen dit kan vara…inte bara ge random uppgifter som endast bottnar i ”du ska göra detta”.  

Sverige bygger också sin Corona-taktik på ansvar, olikt från alla andra länder i världen.
Vi gör annorlunda än många länder i denna situation vi idag är i, vi tar vara på den kultur vi byggt vårt samhälle på, på ansvar, på tillit till myndigheters rekommendationer och på den sociala påtryckningen vi kan skapa tillsammans.  

Många undrar varför Folkhälsomyndigheten i dessa coronatider går ut med allmänna råd och rekommendationer, i stället för att helt enkelt införa förbud. Många är frustrerade över detta. Dock är det så att allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i. Allmänna råd är inte detsamma som om min kompis rekommenderar mig. För myndighetsmänniskor som skriver de här allmänna råden, som Folkhälsomyndigheten går ut med, är det skarpt läge. De menar inte att det här är tips till oss, utan något vi ska följa, säger tex. Åsa Holmér terminolog vid Språkrådet.

Djupare handlar det kanske också om en grundtillit som vi bygger i detta samhälle, om vi samarbetar, samspelar och tar ansvar, då kan fler växa och bli starka. Och att ta till maktposition och förbud inte kanske inte skapar bättre resultat än att dela ut ansvaret till medmänniskan? Det får vi troligtvis se framåt på olika sätt…

Dela ut ansvaret är nyckeln 

Detsamma gäller i de moderna organisationer vi möter, där det hierarkiska ledarskapet har haft sin tid, och det är så sedan länge. Idag bygger vi de moderna organisationerna på människors kompetenser, ansvar, engagemang och på ett ledarskap med tillit…inte på kontroll, makt och ägande. 

– I organisationer ställs vårt ledarskap och medarbetarskap på sin spets och de medarbetare som fortsätter att visa andra sitt engagemang och att de klarar av de nya förutsättningarna med allt vad det innebär, är troligtvis de som också kan vara mest attraktiva för arbete framåt.

Vi skymtar nya organisationer som vi kallar ”nätverksorganiatationer” Om man tittar ännu längre fram kan man se tekniker som block-chain som bygger nätverk som helt bygger på principer som ansvar, tillit och individens eget bidrag, där ingen äger, har makt el kan styra kedjan som bildas. 

Vi lever i en spännande tid, ny för oss alla – men beroende på hur vi ser på det kan det skymta goda saker ur detta, som ovan organisationer, men även mindre klimatpåverkan, mindre onödig konsumtion, mer tid att stanna upp och reflektera över mina beteenden osv. 

2020-04-24 

Sara Collin, LOVAK