(C)LOVAK utbyte

För nya omvärldsperspektiv till er verksamhet

För verksamheter som behöver höja blicken och se en ny horisont erbjuder vi utbyten mellan företag, verksamheter, branscher, regioner, och länder.

LOVAK har sedan 2013 exporterat svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea och hämtat perspektiv som vi kan tillföra er verksamheter.
- Vi erbjuder möjlighet att följa med på någon av våra resor för att delta i möten, utbildningar och kulturutbyten.
- Kanske vill ni etablera en relation i Sydkorea för ert företag el. hämta perspektiv från ett land i framkant. 

Vi erbjuder även utbyten mellan verksamheter vi arbetar med, vi erbjuder ”utbytesbesök” mellan olika branscher, regioner och företag för att få nya perspektiv och omvärldsbevakning.

Samverkans - och utbytesprojekt mellan kommun-företag samt skola-näringsliv.

Under 2018-2019 har LOVAK drivit ett projekt inom samverkan skola-näringsliv på uppdrag av Handelskammaren Mälardalen

Projektet har syftat till att skapa samverkan mellan skola och näringslivet för att stärka eleverna att bli nyfikna på omvärlden och arbetsmarknad samt entreprenörskap.

  • Målet med dessa projektet är att ge skolan perspektiv från omvärlden och stärka elevernas entreprenöriella kompetenser genom att möta företag och få upplevelser "på riktigt".
  • För företagen gäller det att få input från sin framtida kompetens och säkra sin kompetensförsörjning och med nya ögon se på framtidens kompetens.

Projektet som började som en pilot i Hallstahammars Kommun i samverkan med Mälardalens Högskola, går nu på export till andra kommuner/skolor i regionen.

Läs mer om projektet

Internationellt utbytesprogram mellan skolor - företag och samhälle.

Under 2019 och 2020 har LOVAK  drivit projekt inom samverkan mellan skolan i Sydkorea och Svenska skolan. 

Projektet har syftat i att skapa lärande mellan olika kulturer och pedagogik.

  • Sydkoreanska skolor visar ett stort intresse att lära av den svenska skolan kring hur vi arbetar med medbestämmande, delaktighet och pedagogik.
  • Sydkorea kan ge Svenska skolan perspektiv från ett land i framkant som tekniskt och resultatmässigt ligger i topp.

Aktiviteter har bestått av föreläsningar på skolkonferensen SWEGC 2019, skolbesök, workshops och utbyten på ambassadnivå, riksdagsnivå, skolutvecklare, rektorer och lärare. 

Se mer om utbytet

Inspiration till "Offentlig privat verksamhet" utbyte mellan kommun-företag.

Heby Kommun gjorde studiebesök på Surahammars Bruk och vise versa under sina utvecklingsprocesser. 

I syfte att inspireras, utbyta, ge perspektiv, idéer och tankar vill vi gärna at våra kunder möts och lär av varandras verksamheter.

Vi sammanför därför olika verksamheter.

Exempelvis så har kommunens fritidschef och medarbetare besökt bruket, Den tidigare VD:n på bruket besökte kommunen osv.

LOVAK framtidsdag är också en återkommande dag som syftar till att få fler olika typer av verksamheter att titta på framtiden tillsammans.

Läs mer om framtidsdagen

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens