(C)LOVAK utbyte

För nya omvärldsperspektiv till ert företag

För företag som behöver höja blicken och se en ny horisont erbjuder vi utbyten mellan verksamheter, branscher, regioner, och länder.

LOVAK har sedan 2013 exporterat svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea och hämtat perspektiv som vi kan tillföra er verksamheter.
– Vi erbjuder möjlighet att följa med på någon av våra resor för att delta i möten, utbildningar och kulturutbyten.
– Kanske vill ni etablera en relation i Sydkorea för ert företag el. hämta perspektiv från ett land i framkant. 

Vi erbjuder även utbyten mellan verksamheter vi arbetar med, vi erbjuder ”utbytesbesök” mellan olika branscher, regioner och företag för att få nya perspektiv och omvärldsbevakning.


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens