(C) LOVAK partner

Framgångsrikt företagande

Företag/verksamheter som sitter fast och söker externa perspektiv, stöd i förändringsprocessen, behov att utveckla ett mindset kring förändring hos medarbetare/ledare för att nå nya mål erbjuder vi en heltäckande process med innehåll:

  • (c) LOVAK inspiration, varför gör vi det vi gör och hur ser vår framtid ut.

  • (c) LOVAK Analys av nuläget med LOVAK modellen

  • (c) LOVAK Konsultstöd med coachning av företagsledare, styrelse, ledningsgrupp i genomlysning av strategier och planer samt stöttar och tar fram nya framtid/marknadsplaner/ organisation, mål.

  • (c) LOVAK utbildning stöttar processen och hjälper medarbetare att bli öppna för förändring och få samsyn kring nya uppdrag och mål.

  • Tjänsten läggs upp efter behov med löpande insatser under ca 12-36 månader beroende på storlek på bolaget.

”- LOVAK har hjälpt oss så att vi har utvecklat vår ledningsgrupp till att arbeta mer strategiskt. Medarbetarna är dessutom bättre rustade och har en större förståelse för de strategiska förändringar vi har vidtagit och står inför” VD, Internationell bruksverksamhet

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens