Forskning & Metodik

Med LOVAK får du insatser som bygger på modern svensk forskning

Alla på lovak brinner för utveckling och eftersom samhället ändras och ny teknik utvecklas så vill vi förstå och försöka se vilka effekter som förändringen leder emot. Detta gör att vi ivrigt följer forsknings rön och själva aktivt deltar i olika projekt, vi tittar hur kontexter hela tiden förändras för verksamheter och hur kulturen i verksamheten därför måste förfinas kontinuerligt.

Tillhöra - Bidra - Bekräftas - Utvecklas - våra grundbehov 

Vissa saker i vårt mänskliga beteende som våra basbehov som att Tillhöra, Bidra, Bekräftas och Utvecklas kommer vi ha med oss in i förändringen. Hur skall vi kunna matcha dessa till den förändringstakt där både nya arbeten som vi idag inte känner till kommer finnas, hur nya produkter/ tjänster kontinuerligt förändrar vår verklighet samt hur våra processer hela tiden måste anpassas för att vi skall få effekt av vårt arbete?

Detta gör att vi idag är inblandade dels i vår egen forskning där vi tittar på hur en scanning av en verksamhets utvecklings behov ser ut. Men även hur ser morgondagens skola ut med ett lärande anpassat till det framtida samhället. I mänskliga-, mellanmänskliga processer använder vi idag ett flertal varierade verktyg för att skapa förståelse för mitt, gruppens och företagets beteende i syfte att skapa självinsikt och se vad vi kan stärka. Vi följer och utvecklar därför både mänsklig. mellanmänsklig- och organisatorisk forskning nationellt och internationellt.

Lustfyllt lärande
För att få full effekt av våra insatser räcker det oftast inte med att kunna eller känna till ett antal teorier eller att vi får något berättat för oss. Vi behöver istället själva får agera vid inlärningen och skapa oss egna ”mentala krokar” att hänga upp teorierna på.
Därigenom skapas en helt annan förståelse. 
Vi baserar utbildningsinsatser på UBI (Upplevelsebaserad Inlärning)

Vi använder därför modellen agera, reflektera och lära.

Villkor för högpresterande team

Vilka villkor behöver de mest högpresterande teamen och medarbetarna i sin arbetssituation? 

Vad behövde de för att trivas? 

Vad behöver de för att vara engagerade och fortsätta vara engagerade, och göra sin bästa prestation? 

Det är några av de frågor som vi använder forskning och undersökningar för att bottna i . Exempel är en omfattande Gallup undersökning från de senaste 25 åren. 

 

Ansvarstagande - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens