Modeller & Processer

LOVAK MODELLEN - en analys av företagskulturen

Vi menar att lyckosamma organisationer har inte tur, utan planerar sin framgång.

 • Vi arbetar efter de fem perspektiven:

  1. Strukturkapital

  2. Relationskapital
  3. Utvecklingskapital
  4. Symbolkapital
  
5. Kunden

När vi går in i ett uppdrag väljer vi att tillsammans med kunden titta på verksamheten ur dessa fem perspektiv, för att se status på organisationen samt se vilka funktioner som behöver stärkas/utvecklas.

Till vår hjälp har vi flera moderna verktyg, men grundsynen i allt vi gör är att vi vet att det är människorna i organisationen som ger verksamhetens framgång.

Organisationers utveckling och Människors medvetandegrad

Forskning, bakgrund och omarbetning bygger på KBT, NLP och Redifining organizations och denna har vi omarbetat och gjort en tankemodell av för hur vi utvecklas och en enklare självskattningsmodell för att definiera var verksamheten är idag och vart vi vill sträva i vår kultur- och verksamhetsutveckling. 

Image
Image

Medarbetarundersökning med snabb återkoppling och dialog


LOVAK har tagit fram ett molnbaserat undersökningsverktyg som mäter och analyserar gruppens situation. Det ger en snabb scanning av läget som ger en aktuell bild av nuläget. Den uppmanar till dialog med den egna gruppen om relevanta saker med korta ledtider för att undanröja distraktioner som missuppfattningar, brist på information eller vad som helst som avleder gruppens fokus.

Image

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens