Utvecklingsprojekt

Vi på LOVAK är ett gäng människor som gillar att utmana oss själva och vår verksamhet, därav driver vi utvecklingprojekt både i Sverige och Internationellt. Nedan kan du läsa om bla: - Export av Svenskt Ledarskap, Företagskultur & Pedagogik till Sydkorea där vi genom resor & studiebesök och föreläsningar sprider varumärket Sverige. - Vi beskriver även de projekt vi driver för utveckling av vår verksamhet och kunderbjudande .

Export av Svensk företagskultur, ledarskap och skolutveckling till Sydkorea

Via vår partner i Sydkorea, Paul n Mark har vi under åren utvecklat en relation och utbyte med ett land i framkant.

Utbytet består av kontinuerliga besök i båda riktningar med fokus på företags utveckling, lärande kring ledarskap och organisationer samt pedagogik och skolutveckling.

Export av Svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea

Vi har sedan 2013 exporterat svensk företagskultur & ledarskap till Sydkorea, det har bestått av flertalet resor med spännande möten, utbildningar, workshops och utbyten med ett land i framkant. Se hur en utbytesresa kan se ut när vi tagit med oss Svenska bolag för att de ska kunna få kontakter och inspiration från ett land i framkant.

Export av företagsutveckling och flerföretagarmodellen (LOVAK Program)

Vi har nu startat export av svensk företagskultur & ledarskap till fler bolag i Sydkorea, via våra erfarenheter av företagsutveckling och effektiva sätt att nå framgång är nu LOVAK program en del av programmet " True North" som skapats med vår Sydkoreanska partner .

LOVAK train the trainer upplägg

Efter förståelsen kring hur vi i Sverige använder våra olika personligheter och styrkor för att skapa effektiva grupper. Så har vi nu fler kunder i Sydkorea som vill utveckla sin kunskap om detta och hur den svenska ledarskapskulturen ser ut. Vi har fler företag som via vår partner Paul n Mark jobbar vidare med "the LOVAK model" och "True North" som modell i Sydkorea.

LOVAK föreläser på Asiens motsvarighet till TED Talks -
Sebasi - "The 15 min that changes the world”

Vi har vid 3 tillfällen fått äran att delta på en stor scenproduktion och sprida Svensk Företagskultur & ledarskap till Asien och Sydkorea. I Seoul, Sydkorea har Svorse föreläst på scenen inför ett tusental deltagare under vårt tema #PeopleMakePeopleGrow - Drygt 2 miljoner har sett klippen - 2 600 delningar i sociala medier ...svensk ledarskaps och företagskultur är hett I Korea!  Se mer om Sebasi föreläsningar på  Sebasi - Koreas Ted Talks

"Those who are different from you are those who you need the most"
"Lust and Company Profit”
SWEGC 2019 - "Communicating Lessons from Vikings"
SWEGC2019 - Unikt utbyte mellan Sverige och Sydkorea kring företagskultur, ledarskap och pedagogik.

Under två dagar i feb 2019 genomfördes en internationell konferens med ett unikt utbyte mellan Sverige och Sydkorea när det gäller ledarskap, företagskultur och pedagogik. Detta är den senaste händelsen i LOVAK;s export av Svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea som resulterat i att de sydkoreanska deltagarna som var totalt 1000 st vittnar om en fascinerade, omvälvande och lärande upplevelse.

 • ” En ära att vara en del av en historisk händelse. Den bästa utbildningskonferensen någonsin” R&D-chef Hyundai

 • ”All världens energi samlades i Seoul” Towel Kim, Senioringenjör, Samsung

 • ”Sann framgång kommer att komma efter denna konferens” Bomjoon Koo, VD Sabesi

 • ”Vändpunkt för utbildning i Korea” Sangmee Park, bästsäljande författare Seoul

LOVAK blogg

Läs vår blogg om export av Svensk företagskultur & ledarskap

BLOGG; Svensk företagskultur är unikt och uppskattat i landet i framkant
 • Blog från vår partner Paul & Mark om ankomst och besök på skola;

  • https://blog.naver.com/paulnmark/221475014057
  • https://blog.naver.com/paulnmark/221482184395
  • https://blog.naver.com/paulnmark/221475014057

   
https://blog.naver.com/paulnmark/221475539896
 • Länkar till Sebasi om konferensen SWEGC: 

  • https://www.youtube.com/user/cbs15min/videos 

  • https://sebasi.co.kr/journal/324

  • https://www.youtube.com/user/cbs15min/featured

  • https://www.facebook.com/sebasi15/
Se hela programmen från SWEGC - Sweden Global Class 2019 här 

Utvecklingsprojekt

Digitalisering av våra modeller och verktyg 

– Vi har pågående ett arbete med att digitalisera våra modeller och verktyg.

Utveckling av snabba dialogverktyg 
 • För att snabbt i vardagen kunna mäta NKI, NMI samt leverantörsförståelse utvecklar vi ett anpassat frågeutbud som baseras på 12 faktorer för högpresterande team.
 • För personlig utveckling och lärande om sig själv som ledare och sitt lärande har vi inom kort nya verktyg för dialog.
Samhällsutveckling och Kommunal utveckling

Vi arbetar för att införa nya arbetsformer i mindre kommuner för utveckling av värdet för medborgare med glocala initiativ (Global-lokalt mindset)

Entreprenörskap i Skolan och samverkan Skola - Näringsliv

Då vi brinner för Entreprenörskap, kompetensfrågan och att utveckla unga nyfikna drivna individer så engagerar vi oss i ”Entreprenörskap i skolan” och "Samverkan skola-näringsliv" projekt vi gör tillsammans med Handelskammaren Mälardalen och Mälardalens Högskola

läs mer om utbytesprojekt

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens