Utvecklingsprojekt

Vi på LOVAK är ett gäng människor som gillar att utmana oss själva och vår verksamhet, därav driver vi utvecklingprojekt både i Sverige och Internationellt.
Nedan kan du läsa om bla: - Export av Svenskt Ledarskap, Företagskultur & Pedagogik till Sydkorea där vi genom resor & studiebesök och föreläsningar sprider varumärket Sverige.
- Vi beskriver även de projekt vi driver för utveckling av vår verksamhet och kunderbjudande .

LOVAK & Paul N Mark

Sedan 2014 har LOVAK samarbetat med Paul n Mark i Sydkorea, se mer om vårt partnerskap, vänskap och samarbete och vad det betytt för oss genom åren.

Filmen från Paul N Marks senaste besök i Sverige, Maj 2022.

LOVAK i samverkan med Finland och Sydkorea, för utveckling av digitala verktyg för individ & grupputveckling för lärande organisationer.

Digitalisering av våra modeller och verktyg 

Vi har pågående ett arbete med att digitalisera våra modeller och verktyg tillsammans med SmoothTeam Finland och Paul & Mark, Sydkorea.

Målet är utveckling av snabba dialogverktyg för individ och grupputveckling i syfte att skapa lärande organisationer. 
 • För att snabbt i vardagen kunna mäta, analysera och skapa dialog kring NKI, NMI samt leverantörsförståelse utvecklar vi ett anpassat frågeutbud som baseras på 12 faktorer för högpresterande team.
 • För personlig utveckling och lärande om sig själv som ledare och sitt lärande har vi digitala verktyg för dialog och profilering.
 • Vi är certifierade för ett nytt grupputvecklingsverktyg som kan köras på distans, hybrid el. på plats. Partners Smoothteam.
 • Se hur vi kopplat ihop lärande mellan Finland och Sydkorea;
Smooth Team: "Introducing our korean partner paul & mark"

Boka en SmoothTeam simulering med LOVAK

Vi på LOVAK är certifierade SmoothTeam facilitatorer och har goda erfarenheter av att arbeta med simuleringar som en del av en utvecklingsprocess av ett företag.

Vi är idag den Svenska partnern för simuleringar och utbildning av svenska facilitatorer.

- Läs mer om vad simuleringen kan ge er >> https://smoothteam.fi/sv/
- Hur kan du bli en SmoothTeam facilitator >>
Kontakta oss på info@lovak.se

BOKA EN SIMULERING >>

LOVAK;s facilitatorer

Export av Svensk företagskultur, ledarskap och skolutveckling till Sydkorea - Import av kunskap från ett land i framkant.

Via vår partner i Sydkorea, Paul n Mark har vi under åren sedan 2013 utvecklat en relation och utbyte med ett land i framkant.

Utbytet består av kontinuerliga besök i båda riktningar med fokus på företags utveckling, lärande kring ledarskap och organisationer samt pedagogik och skolutveckling.

Export av Svensk företagskultur och utbyte med ett land i framkant.

Vi har sedan 2013 exporterat svensk företagskultur & ledarskap till Sydkorea, det har bestått av flertalet resor med spännande möten, utbildningar, workshops och utbyten med ett land i framkant. Se hur en utbytesresa kan se ut när vi tagit med oss Svenska bolag för att de ska kunna få kontakter och inspiration från ett land i framkant.

Export av företagsutveckling och flerföretagarmodellen (LOVAK Program)

Vi har nu startat export av svensk företagskultur & ledarskap till fler bolag i Sydkorea, via våra erfarenheter av företagsutveckling och effektiva sätt att nå framgång är nu LOVAK program en del av programmet " True North" som skapats med vår Sydkoreanska partner .

LOVAK train the trainer upplägg

Efter förståelsen kring hur vi i Sverige använder våra olika personligheter och styrkor för att skapa effektiva grupper. Så har vi nu fler kunder i Sydkorea som vill utveckla sin kunskap om detta och hur den svenska ledarskapskulturen ser ut. Vi har fler företag som via vår partner Paul n Mark jobbar vidare med "the LOVAK model" och "True North" som modell i Sydkorea.

LOVAK deltar i Chosun University and Keimyung University's 'Dalbit Alliance Change Maker' ett program för att skapa globala ledare.

Juli 2021 – Tillsammans med våra partners i Sydkorea har LOVAK bidragit med nya perspektiv till globala ledare.

Utbildningsprogrammet med studenter från två sydkoreanska universitet syftade till att möjliggöra för studenter att utveckla sina problemlösningskunskaper som globala medborgare med fokus på globala frågor. Ett 4-månadersprogram med 4 moduler genomfördes helt digitalt av utbildningsföretaget Paul & Mark.

Bland annat genomförde studenterna ett projekt för att gemensamt komma fram till lösningar på globala frågor inom miljö, socioekonomi och politik. Projektet syftade även till att få erfarenhet inom globalt företagande vilket möjliggjordes bl.a genom olika affärsstrategisimuleringar.

LOVAK deltog som gästföreläsare för att ge sitt perspektiv på globala frågor och företagande.

LOVAK föreläser på Asiens motsvarighet till TED Talks -
Sebasi - "The 15 min that changes the world”

Vi har vid 3 tillfällen fått äran att delta på en stor scenproduktion och sprida Svensk Företagskultur & ledarskap till Asien och Sydkorea. I Seoul, Sydkorea har Svorse föreläst på scenen inför ett tusental deltagare under vårt tema #PeopleMakePeopleGrow - Drygt 2 miljoner har sett klippen - 2 600 delningar i sociala medier ...svensk ledarskaps och företagskultur är hett I Korea!  Se mer om Sebasi föreläsningar på  Sebasi - Koreas Ted Talks


"Those who are different from you are those who you need the most"
"Lust and Company Profit”
SWEGC 2019 - "Communicating Lessons from Vikings"
SWEGC2019 - Unikt utbyte mellan Sverige och Sydkorea kring företagskultur, ledarskap och pedagogik.

Under två dagar i feb 2019 genomfördes en internationell konferens med ett unikt utbyte mellan Sverige och Sydkorea när det gäller ledarskap, företagskultur och pedagogik. Detta är den senaste händelsen i LOVAK;s export av Svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea som resulterat i att de sydkoreanska deltagarna som var totalt 1000 st vittnar om en fascinerade, omvälvande och lärande upplevelse.

ORD OM DAGARNA:

 • ” En ära att vara en del av en historisk händelse. Den bästa utbildningskonferensen någonsin” R&D-chef Hyundai
 • ”All världens energi samlades i Seoul” Towel Kim, Senioringenjör, Samsung
 • ”Sann framgång kommer att komma efter denna konferens” Bomjoon Koo, VD Sabesi
 • ”Vändpunkt för utbildning i Korea” Sangmee Park, bästsäljande författare Seoul
Föreläsning; SWEGC 2019 - "Communicating Lessons from Vikings"

 • Blog från vår partner Paul & Mark om ankomst och besök på skola i Sydkorea;

  • https://blog.naver.com/paulnmark/221475014057
  • https://blog.naver.com/paulnmark/221482184395
  • https://blog.naver.com/paulnmark/221475014057

  • https://blog.naver.com/paulnmark/221475539896
 • Länkar till Sebasi om konferensen SWEGC: 

  • https://www.youtube.com/user/cbs15min/videos 

  • https://sebasi.co.kr/journal/324

  • https://www.youtube.com/user/cbs15min/featured

  • https://www.facebook.com/sebasi15/

  Utvecklingsprojekt

  Samhällsutveckling och Kommunal utveckling

  Vi arbetar för att införa nya arbetsformer i mindre kommuner för utveckling av värdet för medborgare med glocala initiativ (Global-lokalt mindset)

  läs mer om utbytesprojekt
  Entreprenörskap i Skolan och samverkan Skola - Näringsliv

  Då vi brinner för Entreprenörskap, kompetensfrågan och att utveckla unga nyfikna drivna individer så engagerar vi oss i ”Entreprenörskap i skolan” och "Samverkan skola-näringsliv" projekt vi löpande tillsammans med Handelskammaren Mälardalen och Mälardalens Högskola.


  Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens