(C)LOVAK analys

Ni får en genomlysning av nuläget och var er utvecklingsprocess bör starta.

Företag/verksamheter som vill få en genomlysning av verksamhetens nuläge och förslag på hur en utvecklingsinsats kan genomföras erbjuder vi:

LOVAK analys med genomlysning av företagets ”kapital” enl . LOVAK modellen, 

Vill du göra en snabbtest?

Prova LOVAKS snabbanalys!

Ni får en genomlysning utifrån Kunden, Relationskapitalet, Strukturkapitalet, Utvecklingskapitalet och Symbolkapitalet.

Tjänsten innefattar intervjuer av medlemmar i ledningsgruppen samt nyckelpersoner, influencers osv.

Resultatet är en presentation av av analysen och rapport styrelse/ledning.


Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens