(C)LOVAK analys

OMVÄRLDSANALYS - för en framtidssäkrad verksamhet.

Hur kan vi skapa en mer framtidssäker verksamhet med omvärldsanalys som ett komplement till visions & målarbete och kunskaps & resursinventering?

Med LOVAKS:s processledare och workshops med tema omvärldsanalys
 synliggör vi de förändringar vi ser i vår omvärld.
- Vilka trender samt vilka förändringar som kan ge konsekvenser för vår verksamhet. - Hur kan vi arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning i vår verksamhet.
- Vilka är våra tidiga signaler vi kan styra på, hur skapar vi en process och vilka källor ska vi använda oss av osv.

Detta är ett progressivt omvärldsarbete som även kan innefatta scenarioanalys och inspirationsföredrag med omvärldsbevakning. Syftet är att skapa ett underlag från omvärlden för uppdatering av strategi och planer.

LÄS MER OM PROCESSEN - LOVAK omvärldsanalys

VERKSAMHETSANALYS - LOVAK modellen

Ni får en genomlysning av nuläget och var er utvecklingsprocess bör starta.

Ni får en genomlysning utifrån - Kunden
- Relationskapitalet
- Strukturkapitalet
- Utvecklingskapitalet
- Symbolkapitalet

Tjänsten innefattar dialogmöten och intervjuer av medlemmar i ledningsgruppen samt nyckelpersoner, influencers osv.

Resultatet är en presentation av av analysen och rapport styrelse/ledning.

Prova LOVAK MODELLEN - snabbanalysMER INFO OM LOVAK modellen

Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens