(C)LOVAK konsultstöd

Till företag/verksamheter som söker externa perspektiv och stöd i utvecklingsprocesser erbjuder vi:

Stöd till företagsledare, VD, Verksamhetschef, Ägare, Styrelse.

Våra konsultuppdrag kan se olika ut beroende på kundens behov. 

  • Vi kan erbjuda genomlysning av strategier och planer samt vi stöttar och tar fram nya framtids-/marknadsplaner och organisationsförflyttningar.
  • I styrelsen erbjuder vi våra perspektiv från olika branscher, erfarenheter och framtidstankar då vi både tar uppdrag att jobba i styrelsen. Samt kan hjälpa till med er styrelseutveckling. 
  • Vi finnas ibland med löpande i verksamheten som coach och bollplank och driver processen med externa ögon genom fler olika grupper.
  • Vi mäter och utvärderar tillsammans med er. Men har inte för avsikt att ta någon annans plats.
  • Vi går även in som process/projektledare för utvecklingsprojekt av olika slag. 

Tjänsten läggs upp efter behov med löpande kontinuerliga insatser, möten och avstämningar. Ofta med en timbank som bas – så du kan använda stödet som du önskar. 

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer 
i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
VD, Byggföretag i Mellansverige

Företagsstöd paket – just nu

Just nu finns chans att söka stöd från regionen för att finansiera omställning av er verksamhet.
– 80 % omställningstöd för corona-drabbade företag
– 50 % stöd för strategisk kompetensutveckling

Här finns 2 st exempel på paket som kan (om kriterier stämmer hos er) finansieras av regionens företagsstöd. Se dem som exempel, vi anpassar dem efter era behov.

Paket – omställning av verksamhet, scenarios & väg framåt

PAKET – OMSTÄLLNING av LEDARSKAP och MEDLEDARskap

Mer info om regionens företagsstöd; https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens