(C)LOVAK konsultstöd

Till företag/verksamheter som söker externa perspektiv och stöd i utvecklingsprocesser erbjuder vi:

Stöd till företagsledare, VD, Verksamhetschef, Ägare, Styrelse.

Våra konsultuppdrag kan se olika ut beroende på kundens behov. 

  • Vi kan erbjuda genomlysning av strategier och planer samt vi stöttar och tar fram nya framtids-/marknadsplaner och organisationsförflyttningar.
  • I styrelsen erbjuder vi våra perspektiv från olika branscher, erfarenheter och framtidstankar då vi både tar uppdrag att jobba i styrelsen. Samt kan hjälpa till med er styrelseutveckling. 
  • Vi finnas ibland med löpande i verksamheten som coach och bollplank och driver processen med externa ögon genom fler olika grupper.
  • Vi mäter och utvärderar tillsammans med er. Men har inte för avsikt att ta någon annans plats.
  • Vi går även in som process/projektledare för utvecklingsprojekt av olika slag. 

Tjänsten läggs upp efter behov med löpande kontinuerliga insatser, möten och avstämningar. Ofta med en timbank som bas – så du kan använda stödet som du önskar.

Proaktivt styrelsearbete
Det är vår övertygelse att ett sunt styrelsearbete är till stor hjälp både för verksamhetens VD och ledning. Då varje företag ständigt behöver ta steg framåt så gäller det att det finns gott stöd för denna utveckling i styrelsen. Det är lätt att fastna i siffror och formalia (vilket naturligtvis är viktigt också) men att man också har insikt och närhet till verksamheten och branschen så att ledningen känner stöd i den utveckling som behövs, både avseende affärsverksamheten (framtida kundbehov, konkurrentstudier, produkt/tjänsteutveckling mm) men också företagskulturen (ledarskap, medarbetarskap, generationsfrågor mm). Så det gäller för styrelsen att se brett på sitt uppdrag men inte för djupt att man lägger sig i den operativa driften. Däremot är samverkan mellan styrelse och ledning viktig med lämplig frekvens.

Läs mer om Vad gör LOVAK

→(C) LOVAK partner
→(C) LOVAK konsultstöd
→(C) LOVAK analys
→(C) LOVAK inspiration
→(C) LOVAK utbyte
→(C) LOVAK utbildning

]

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer 
i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
VD, Byggföretag i Mellansverige

Företagsstöd paket – just nu

Just nu finns chans att söka stöd från regionen för att finansiera omställning av er verksamhet.
– 80 % omställningstöd för corona-drabbade företag
– 50 % stöd för strategisk kompetensutveckling

Här finns 2 st exempel på paket som kan (om kriterier stämmer hos er) finansieras av regionens företagsstöd. Se dem som exempel, vi anpassar dem efter era behov.

Paket – omställning av verksamhet, scenarios & väg framåt

PAKET – OMSTÄLLNING av LEDARSKAP och MEDLEDARskap

Mer info om regionens företagsstöd; https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/

” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_element_layout_column]


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens