(C)LOVAK konsultstöd

Till företag/verksamheter som söker externa perspektiv och stöd i utvecklingsprocesser erbjuder vi:

Stöd till företagsledare, VD, Verksamhetschef, Ägare, Styrelse.

Våra konsultuppdrag kan se olika ut beroende på kundens behov. 

 • Vi kan erbjuda genomlysning av strategier och planer samt vi stöttar och tar fram nya framtids-/marknadsplaner och organisationsförflyttningar.
 • Vi arbetar ofta och gärna med ledningsgruppen för att utveckla en effektiv och samverkande grupp.
 • Till styrelsen erbjuder vi våra perspektiv från olika branscher, erfarenheter och framtidstankar då vi både tar uppdrag att jobba i styrelsen. Samt kan hjälpa till med utveckling av er styrelse. 
 • Vi finnas ibland med löpande i verksamheten som coach och bollplank och driver processen med externa ögon genom fler olika grupper.
 • Vi går även in som process/projektledare för utvecklingsprojekt av olika slag. 

Vi mäter och utvärderar tillsammans med er. Men har inte för avsikt att ta någon annans plats.

  Tjänsten läggs upp efter behov med löpande kontinuerliga insatser, möten och avstämningar. Ofta med en timbank som bas - så du kan använda stödet som du önskar. 

  "- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer 
  i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
  VD, Byggföretag i Mellansverige


  LOVAK Ledningsgruppsutveckling


  LOVAK Omvärldsanalys

  Hur kan vi skapa en mer framtidssäker verksamhet med omvärldsanalys som ett komplement till visions & målarbete och kunskaps & resursinventering? Med LOVAKS:s processledare och workshops med tema omvärldsanalys
 synliggör vi de förändringar vi ser i vår omvärld.

  Läs mer om omvärldsanalys

  LOVAK Projektledning

  Genom att anlita en extern resurs som är modig, kunnig och har stor erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt, slipper man fastna i de vanliga fällorna.
  Vi hjälper våra kunder att skapa delaktighet i projektet, i allt från att leda, sätta upp mål och planer, stötta kommunikationen, hålla igång arbetet, ev. implementera och leda projektet i mål.

  Läs mer om projektledning

  Ledningsgruppen i en verksamhet är i många fall normgivande på många sätt. Både i syfte
  att visa vägen framåt, prioriteringar men också som förebilder. En väl fungerande
  ledningsgrupp har ett genomarbetat gemensamt uppdrag där tydlighet finns kring kritiska
  framgångsfaktorer, vilka frågor som hanteras, vilken kultur bolaget strävar efter samt är en
  drivande faktor för att skapa förutsättningar för medarbetares förutsättningar att prestera
  och må bra. 

  Läs mer om Ledningsgruppsutveckling

  För att komma igång med utvecklingen av ledningsgruppen kan vi erbjuda en uppstart med fokus på att synliggöra våra styrkor, förmågor och kunskaper i gruppen, i dessa tider finns ett kul och givande digitalt processverktyg!  

  Läs mer om Ledningsgruppsutveckling på distans

  LOVAK Företagskultur utveckling

  Företagskulturen är sättet vi gör saker på, och det som är viktigast för att särskilja oss från andra. Har ni koll på er företagskultur och vill ni utveckla hur:et för att attrahera, samverka och skapa en god arbetsmiljö? Vi ser att kulturen är allt viktigare tillsammans med strategi.

  LOVAK Verksamhetscoaching

  LOVAK arbetar på ledningens uppdrag som en oberoende rådgivare vid behov av extra kompetens. Organisationer behöver olika typer av kunskap och förmåga vid olika tidpunkter. Det är oftast fördelaktigt, både ur ett ekonomiskt och värdeskapande perspektiv att anlita externa specialister istället för att anställa och själv upprätthålla kunskap och förmåga. 

  Läs mer om Verksamhetscoaching

  LOVAK Förbättringsledning

  Genom att anlita en extern resurs som är sakkunnig och har stor erfarenhet av liknande uppdrag, slipper man fastna i de vanliga fällorna.
  Vi hjälper våra kunder att skapa förståelse och delaktighet genom organisationen i allt från att sätta upp mål och planer, stötta kommunikationen, hålla igång arbetet.

  Läs mer om Förbättringsledning

  Ansvar - Delaktighet - Engagemang - Tillit - Långsiktighet - Transparens