(C)LOVAK konsultstöd

Till företag/verksamheter som söker externa perspektiv och stöd i utvecklingsprocesser erbjuder vi:

Stöd till företagsledare, VD, Verksamhetschef, Ägare, Styrelse.

Våra konsultuppdrag kan se olika ut beroende på kundens behov. 

  • Vi kan erbjuda genomlysning av strategier och planer samt vi stöttar och tar fram nya framtids-/marknadsplaner och organisationsförflyttningar.
  • I styrelsen erbjuder vi våra perspektiv från olika branscher, erfarenheter och framtidstankar.
  • Vi finnas ibland med löpande i verksamheten som coach och bollplank och driver processen med externa ögon genom fler olika grupper.
  • Vi mäter och utvärderar tillsammans med er. Men har inte för avsikt att ta någon annans plats.

Tjänsten läggs upp efter behov med löpande kontinuerliga insatser, möten och avstämningar. Ofta med en timbank som bas – så du kan använda stödet som du önskar. 

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer 
i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
VD, Byggföretag i Mellansverige


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens