(C)LOVAK konsultstöd

Till företag/verksamheter som söker externa perspektiv och stöd i utvecklingsprocesser erbjuder vi:

Stöd till företagsledare, VD, Verksamhetschef, Ägare.

Ni får genomlysning av strategier och planer samt vi stöttar och tar fram nya framtids/marknadsplaner och organisationsförflyttningar.

Vi finnas med löpande i verksamheten som bollplank och driver processen med externa ögon.

Vi mäter och utvärderar tillsammans med er. Men har inte för avsikt att ta någon annans plats.

Tjänsten läggs upp efter behov med löpande kontinuerliga insatser, möten och avstämningar.

 

"- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer 
i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”
VD, Byggföretag i Mellansverige


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens