Grundläggande dialog är nyckeln för att skapa engagemang och utveckling av verksamheten.

I vår grundpsykologi finns behov av att tillhöra, bidra , bekräftas och utvecklas.
Tillhöra – dvs, vara en del av något större, en grupp, ett sammanhang osv. Det kan vara arbetet som är detta, eller en annan gruppering vi möter kontinuerligt osv.
Bidra – att med vår kunskap och insats göra något som bidrar till andra, till målet osv. Det ger en bra känsla när man kan bidra med något.
Bekräftas – Handlar om att känna sig sedd och att någon uppskattar det man bidrar med.
Utvecklas – innebär att den gruppen/sammanhang jag är i ger mig nya perspektiv, kunskap el. gör att jag känner att jag utvecklas.

Alla el. några av dessa ställs kanske på ända när vi inte längre kan tillhöra våra vanliga grupperingar i arbetet, föreningar, vänner el andra grupper osv. pga av denna pandemi. Och när det ”nya” normala är hemarbete och digitala möten samt att förändringstakten ökar, är behovet större än nånsin att stämma av syfte, mål och riktning. Men även att följa upp att alla upplever att de tillhör, bidrar, bekräftas och utvecklas krävs för att säkerställa hälsa, resultat och att det vi levererar har ett fortsatt värde för kunden.

Frågan är hur vi ska uppnå detta i arbetssammanhang och hur vi som arbetsgivare kan se till att medarbetare kan känna detta oavsett vart vi jobbar osv.

Det börjar med dialog
” Dialogen är ledarskapets verktyg och kommunikation är nyckeln” brukar vår Svorse på LOVAK som älskar kommunikation, grupputveckling och ledarskap säga.

Dialog är ett begrepp som har en mer djupgående betydelse än det vi kallar ”samtal” eller ”diskussion”. En dialog bör präglas av likvärdighet, inkludering och icke-dömande – det handlar om att ”tänka tillsammans” och skapa så kallad kollektiv intelligens, och verkligen lyssna på varandra, snarare än att försvara och argumentera för sina egna, personliga åsikter. Som ledare kan du uppnå stora framsteg med gruppen genom att träna upp dess förmåga att föra dialog.

Mer rätt typ av dialog kan du skapa engagemang och utveckla gruppen mot mer samsyn där alla driver i samma riktning.
Du kan text uppnå ett högre engagemang och tillit för att skapa prestationer i linje med verksamheten. Du kan stärka och utveckla verksamheten mot ett medledarskap, dvs en organisationskultur med delaktighet och engagemang samt fokus på resultat och verksamhetsutveckling

För att se att du har rätt dialog och att den går i den riktning du önskar behöver du ha ett väldefinierat uppdrag.
Ett uppdrag som är synligt och tydligt för alla, där man vet sin del av helheten och där man också kan förstå vad som påverkar uppdraget, vilka som är våra ”kunder” och vad vi har för förväntningar från vår kontext.

Nu kan prestation uppstå.
När känslan av tillhöra, bidra och bekräftas är uppfylld och när uppdraget och förväntningar är klargjorda då kan vi prestera och skapa effektivitet och alla gå i den riktning vi vill som grupp.
Prestation är vår bedrift, en kombination av vad & hur vi gör det. Att prestera vet vi från forskning leder till välbefinnande och hälsa. Prestationen leder också till ett resultat.

Våga prata om resultat!
Vid prestation slutar många föra dialog pga av det kanske kan upplevas spetsigt, krävande och obekvämt att fortsätta tänka på hur resultatet faktiskt blir, jag presterar ju!!! Men om vi i hemarbetes värld inte kan vi se varandras prestation, kanske vi ska börja prata mer om resultat?

Ju mer självgående medarbetare som har en hög mognadsgrad, erfarenhet och som vi vet har en hög prestation kanske är redo att ta samtalet om nästa steg, att definiera och ha dialogen om resultatet av prestationen istället för själva prestationen i sig.

Och i nästa steg kan man även fundera kring är det viktigt att prata om resultatet för gruppen, verksamheten eller i ett riktigt moget samtal även kanske prata om resultatet hos kund, den effekt vi levererar.

Ledarskapet handlar om att i stort förmedla:
Vart ska vi och varför (vision, mål) och på vilka premisser gör vi det (kulturen, identiteten) men i dag 2021 efter en lång tids pandemi ser vi att ledarskap ofta handlar om att driva utveckling och kanske förändring för att vara aktuella framåt och då behövs gruppen och den ”kollektiva intelligensen” och att vi har verktyget dialog igång och att alla driver framåt.

OK fattat dialog är NÖDVÄNDIG – Men hur gör man det då strukturerat?
Den nöten har vi tänkt att knäcka här hos LOVAK genom ett välarbetat digitalt dialogverktyg fyllt av erfarenheter och råd för att komma vidare med dialogen. Det heter Dino Dialog och kan ta er på hela resan.

Kort summerat: Verktyget skapar en dialog som bygger känslan av att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas. Det skapar engagemang som när det kopplas till ett uppdrag gör att alla kan då prestera som skapar resultat som ger lönsamhet / utveckling av verksamheten och en kultur som bygger på engagemang och tillit.

Vill du vara med och testa vår dialogdrivande produkt? Hör av dig till info@lovak.se för mer info,

Sara Collin, LOVAK