Branschglidningar och nytt värdeskapande

Vägar korsas

Branschglidningar sker ständigt. Olika fort i olika faser och olika tydligt för oss då vi ibland bara automatiskt följer med. Vi ser detta dagligen. De klassiska exemplen på branschglidningar som skett inom musik, bild och IT, liksom branschglidningarna mellan bank- och försäkringsväsendet, IT-bolag och hälsobolag som jobbar med management, Att bensinstationen är vägrestaurangen, att dagens cityrestaurang el. frisörsalong ofta är ett showroom för inredning och upplevelser, att eventbolaget är en kommunikationsbyrå osv.

Faktorer som påverkar branschglidningar
Ibland är det yttre faktorer som driver på utvecklingen och branschglidningen, Ibland är det konkurrenssituationen inom branschen som driver alla företag i en bransch i samma riktning. Och just nu är det krisläget vi har med Corona som skapar många nya beteenden hos oss som konsumenter och medmänniskor, som kommer göra att många verksamheter nu hittar nya riktningar och nya ben att stå på. 

Vilka tankar om framtiden har du?
Kanske kommer morgondagens företag inom arbetsmiljö erbjuda hembesök för att säkerställa arbetsplatsen och samtidigt göra hälsoundersökningen för hela familjen? Kanske kommer bussarna frakta paket på tomma säten för att spara in på transporter? Kanske kommer lokaler för city-handel bli platsen för upplevelser, möten och business-to-business istället för butiker? Det är bara några tankar….
Vilka tankar om framtiden har du? 

Viktigt att lyfta blicken och ha rätt kompetens
För de som vågar lyfta blicken från ”när det går tillbaka till det normala” till att ser att en större branschglidning är på väg, vare sig man vill det eller ej, är det av vikt att snabbt bilda sig en uppfattning om på vilket sätt dagens framgångsfaktorer kommer att ändras. Och att börja arbeta med sin omvärldsbevakning och med frågan i tid. Att ställa om inför det nya blir en utmaning för organisationen, och frågan behöver ställas om var och hur nästa värdeskapande kommer att skapas?

För att utnyttja de möjligheter som en branschglidning innebär bör man på ett tidigt stadium säkra att man har kompetenser som har:

  • Omvärldskoll, kan analysera trender, ser perspektiv och kan kickstarta nya tankar in i företaget. 
  • Vågar utmana det normala, riska och som drivs av lusten att se det nya. 
  • Förstår den ”nya” branschen och dess framgångsfaktorer genom att kanske ha arbetat med/i andra branscher innan. 
  • Kan bistå i att göra förändringen effektiv och i rätt tempo i organisationen. 
  • Kan göra affärsutveckling med hållbarhetsaspekten som en självklarhet.

LOVAK har tack vara sin bredd i kompetens från ett flertal branscher, länder, företagsstorlekar och roller, samt sin erfarenhet av att driva förändringsarbete, förutsättningar för att kunna se på möjligheter och utmaningar med nya ögon och ge perspektiv till er verksamhet. 

Ser du att du behöver perspektiv till er, tveka inte att höra av dig! 

2020-08-20

Sara Collin, LOVAK