Mot bakgrund av EU: s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018 har Lovakademy AB (nedan kallat LOVAK) uppdaterat sina rutiner kring behandlingen av personuppgifter.

Lovak respekterar integriteten och skyddar de personuppgifter som vi handhar.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslag.
 Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls oss, till exempel när man väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, besöker oss på någon mässa, kommunicerar med oss via e-post eller ingår i ett avtal med Lovak som leverantör. Uppgifterna vi samlar in kan inkludera för- och efternamn, företagsnamn/titel, postadress, e-postadress, telefonnummer.Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
.
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att skicka nyhetsbrev samt för att fullgöra avtal mellan Lovak som leverantör och våra kunder. 
Vi distribuerar inte eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för tredje part. 

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklarats ovan använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med kunder om verksamheten och våra tjänster. Vi anser att vi har rättslig grund för att hantera de personuppgifter vi samlar in, hanterar och sparar.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer på Lovak som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dessa uppgifter. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med våra kunder samt för att distribuera information om våra tjänster via nyhetsbrev. 

I vissa fall behandlas personuppgifter av extern part som då agerar som personuppgiftsbiträde till Lovakademy AB. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna för Lovaks räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. 


Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge de hänvisar till en befintlig kund eller någon vi bedömer kan vara en potentiell kund samt de som valt att få våra nyhetsbrev.

Lovak lagringsminimerar och sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Avregistrering
Man kan när som helst välja att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla personuppgifter från vårt register. Vid ingående i avtal med Lovak som leverantör kan avtalslagen behöva fullgöras innan en personuppgift kan raderas i våra register om så skulle önskas. 

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter enligt förbehåll för avtal nämnda ovan.

Vid frågor hör gärna av dig till personuppgiftsansvarig
sara.gustavson@lovak.se