Svensk företagskultur är unikt och uppskattat i landet i framkant

LOVAK har exporterat Svensk företagskultur och ledarskap till Sydkorea sedan vi fick frågan från Svenska ambassadören i Korea 2013. Och har under åren förstått hur unikt vårt sätt att göra saker på upplevs ur det koreanska perspektivet och hur nyfikna Sydkorea är på Sverige.

Under två dagar i februari i år genomfördes en internationell konferens, SWEGC Sweden Global Class 2019, med ett unikt utbyte mellan Sverige och Sydkorea när det gäller ledarskap, företagskultur och pedagogik. Detta är den senaste händelsen i LOVAK;s export av Svenskt ledarskap och företagskultur till Sydkorea. På konferensen fanns över 1000 st sydkoreanska deltagare på plats och de vittnar om en fascinerade, omvälvande och lärande upplevelse.

Citat från några av deltagarna under konferensen:
– ” En ära att vara en del av en historisk händelse. Den bästa utbildningskonferensen någonsin”
R&D-chef Hyundai
– ”All världens energi samlades i Seoul” Towel Kim, Senioringenjör, Samsung
– ”Sann framgång kommer att komma efter denna konferens” Bomjoon Koo, VD Sebasi
– ”Vändpunkt för utbildning i Korea” Sangmee Park, bästsäljande författare Seoul

Delaktighet, Tillit & Ansvar är tre ord i den Svenska företagskulturen som våra partners och kunder i Sydkorea fascineras av, och vill lära sig mer om. Med de orden kan vi kort sammanfatta essensen i vår Svenska företagskultur, när den är framgångsrik. Detta förhållningssätt ser vi är modellen för att fånga upp de nya förutsättningar som kommer till oss både i form av teknik, nya generationer, nya beteenden, drivkrafter och samhälle. Och allt detta bygger på dialog, som också är en grundbult i framgångsrika organisationer.

Vad menar vi då med dessa 3 ord?

Delaktighet
Det unika i Sverige är att vi tillåter och vill ha delaktighet i våra företag. För att försöka förstå vad vi menar med delaktighet så består innehållet av de grundläggande behoven vi har som människa, att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas, och känslan är subjektiv. Därför blir delaktighet en viktig parameter för våra bolag och det som krävs för att få engagemang hos en modern medarbetare. Det handlar om att vara delaktig i utveckling och beslut så att jag i vardagen kan bli effektiv och fatta beslut utifrån min uppgift. Det handlar om att vara informerad och inkluderad. Men det behöver inte betyda att alla är överens men ändå förhåller sig lojala till beslutet. Hela principen bygger på dialog.

Tillit
För att delaktighet ska råda behöver tillit som princip finnas, definierat betyder det att våga tro på människors vilja till utveckling, till att alla vill gott för verksamheten. Och tillit till att man vill vilja tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas. Till detta tror vi på ett medledarskap där vi litar på varandras förmågor, kompetenser att förmågan att lösa våra uppgifter, utifrån en gemensam målbild. 


Ansvar – Ansvarstagande
Genom att delaktighet och tillit finns kommer det resultera i att jag vill ta ansvar. Och här är skillnaden mellan ansvarstagande och ansvarskrävande situationer i organisationen en avgörande faktor. I bolag som vilar på grunden av att skapa delaktighet och tillit är ansvarstagande det som kommer att växa, att varje medarbetare vill ansvara för sitt bidrag till organisationen och framgången. Och i en framtida organisation tror vi på mer ansvar hos varje individ för att framgång ska nås. Återigen så bygger det på dialog och hur väl vi kan stämma av vart vi ska (vision, mål), på vilka premisser (kulturen) och hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar att nå dit (medledarskap).

Allt som är svenskt är hett i Sydkorea
Efter fler års utbyte med Sydkoreanska företag ser vi att exporten av företagskultur och ledarskap är ett förhållningssätt som sprider sig vidare i samhället. De ser vår innovationstakt, de ser vår kultur, vårt samhälle, våra familjer, vår livsstil och sättet vi driver och leder företag på som unikt och något att inspireras av i deras eget byggande av landet.

Med luppen på oss vad som är unikt blir det också tydligt att uppskatta dessa särdrag vi har i Sverige, som långsiktighet och uthållighet som kommer från vår historia och klimat, som vårt samhälles uppbyggnad, vårt långt gångna arbete med jämlikhet och de otroliga förutsättningarna vi har i vårt land för utbildning och skola.

Så tänk på att vi i Sverige har något unikt

Trots att vi i sammanhanget är ett litet land har vi massa fina varumärken och företag som byggts här, vi har fram tills idag toppat listan på både innovationsland och ligger idag topp tre på Good Country Index och har en förmåga att kunna driva upp Svenska varumärken på en internationell marknad.

Så nu är det dags för oss att lära oss mer av Sydkoreas innovationsklimat, de som fortfarande toppar listan på Innovativt land – det tänkte vi göra den 18 juni då vi samlar till en inspirationsdag och erfarenhetsutbyte med våra kunder här i Sverige – intresserad? Maila sara.collin@lovak.se

Sara Collin, LOVAK
#PeopleMakePeopleGrow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *