Ställ om! Tänk framåt – också & glöm ej dina kunder!

Hallå, vart tog alla vägen? Vem ska jag fika med? Vad händer? Vad ska jag göra härnäst?

Idag uppmanar många företag sina medarbetare att arbeta hemma, en gest av omtanke. Men vad behöver vi tänka på för att skapa förutsättningar för att både få en bra prestation samtidigt som alla känner sig nöjda och engagerade i någon mening?

Ställer den situation vi befinner oss i andra krav på vårt ledarskap än under normala omständigheter? Kanske. För detta ställer verkligen begreppet ”självgående medarbetare” på sin spets. Alltså att våra medarbetare agerar i linje med företagets ambition med minimal vägledning.

För självgående medarbetare behövs det ett par ingredienser:

  • Vi behöver ha en tydlig bild av vårt uppdrag. Läs inte detta som ”tydliga uppgifter” utan som ett ”tydligt ansvarsområde” med tillhörande mål. Det är såklart enklare med uppgifter då man kan ha kontroll, och medarbetare behöver inte engagera sig. Nackdelen med det är att man inte får utväxling på sina medarbetares kreativitet och engagemang. 
  • Men det räcker inte. Vi måste även förmedla vårt gemensamma sammanhang – på vilka grunder vi prioriterar och tar beslut. Det behöver då inkludera läget just nu, men även vart vi är på väg som verksamhet. Här kommer ”transparens” att vara mycket viktigt. Alltså att vara öppen och generös med information inte minst om verksamhetens läge men även om planerna framåt.

Dessutom behöver vi få med ett par aspekter till. Våra basbehov. I dagsläget med mycket hemarbete följer någon form av begränsning i umgänge. Vi saknar fikastunden, och riskerar att känna oss lite utanför. Om din roll som ledare tidigare innefattade att få dina medarbetare att känna sig sedda så har det behovet ökat radikalt. 

Även om du inte är uppkopplad hela tiden så finns definitivt behov av att på något sätt kommunicera med alla individuellt för att upplevas som tillgänglig men även för feedback. Dessutom kanske minst veckovis kommunicera med gruppen tillsammans (virtuellt). Detta för att skapa känslan av att gemensamt informationsflöde. Alla har fått samma information, dessutom samtidigt.

Med lite omläggning av ditt ledarskap (om det behövs☺)så kommer du inte bara att få en god effektivitet i arbetet, du kommer även att skapa goda förutsättningar för arbetet framåt.

Ställ om! Glöm inte bort dina kunder!

Vi befinner oss i annorlunda tider. Fokus ligger för många på andra saker än vad de i vanliga fall gör. Vi riskerar att se på världen genom en toarulle där självklart familj och hälsa går först. Men det kommer en tid sen, när vi ska återuppta det liv, eller i alla fall något liknande det vi hade. Där finns kunder.

Det första vi tänker på när vi pratar kunder är givetvis de som i någon mening köper av oss, men det kan även gälla våra interna kunder. Det är i situationer som den vi befinner oss i just nu som vi tenderar att agera reflexmässigt i utan att tänka på följderna. Vi blir oss själva närmast.

Det är nu vi har chansen att förbättra och kanske till och med skapa nya relationer.

I normalläget tendrar många av oss att göra affärer med dem som delar vår värdegrund i någon mening. De som förstärker vårt varumärke. Om vi i stunder som dessa avviker från vårt normala vi behöver tänka utanför vår egen lilla sfär och se om inte vi kan hjälpa eller stötta de som finns i vår omgivning. Vi är jätteduktiga på att föra det som medmänniskor, men vi kanske också ska tänka så som ”medverksamheter”. Att lyssna runt med både externa såväl som interna kunder för att se om vi inte kan stötta på något sätt. Om inte kanske bara samtalet i sig har ett värde.

Det är nu det är läge att fundera på ”vad är vår värdegrund, och vad kan jag göra för att leva den?”

Björn Medin, LOVAK