När du vill skapa en hållbar verksamhet med värdefulla resultat!

Kan vi analysera och gå på fakta för att se om verksamheten är hållbar med värdefulla resultat? Ja, vi är säkra på det! Men den siffran glömmer bort hur vi kommit dit och vad våra kunder köper, eller?

Allt är 100%, dessa kan man sen dela upp i VAD vi ska göra och HUR vi gör det. Det har setts och mätts att VAD är 10% och HUR är 90%…..

Utmaningen
Utmaningen ligger i att vi oftast bara mäter verksamheter via vedertagna metoder som resultaträkningar, BR och kassalikviditetsanalyser. Intäkter, Kostnader och Resultat som är periodiserade. Inkomster och Utgifter som är vårt kassaflöde över tid och säger om vi klarar eller går i KK. Balansräkningar som berättar om tillgångar, skulder, korta och långa kundfordringar, soliditet och leverantörsskulder.

Vad saknas?
Ingenstans i dessa står det HUR dessa siffror uppstått. När vi frågar våra kunder så säger faktan att de betalar fakturan mestadels utifrån HUR vi levererat leveransen. Vid en analys hos ett företag så framkom det via kundutväreringar att 82% av svaren var HUR företaget levererat VAD. Så på en faktura på 1 MSek så betalade mao kunderna 820 tkr för HUR leveransen skett och endast 180 tkr av vad de faktiskt beställt. Men i resultaträkningen stod det bara 1MSek i intäkt.

HUR innehöll …
Vid en ännu djupare analys av kundutvärderingen så framkom det att HUR innehöll kommentarer som dessa:
– Ni är enkla att ha att göra med
– Ni deltar aktivt och är engagerade
– Ni är proaktiva i sättet ni jobbar
– Ni tar ansvar för det ni lovar
– Ni förstår oss.

Så enkelhet, delaktighet, proaktivitet, ansvarstagande, ”ni förstår oss” är 820 tkr kunden betalar för egentligen.

Konsekvensen
En verksamhets framgång mäter vi i VAD men innehållet av vad vet vi egentligen inte vad det kommer ifrån. Så för att säkerställa en varaktig framgång för ett företag så bör vi fokusera mycket på HUR (de 90 %)! Eftersom en verksamhet i sig inte skapar något värde. Det är människorna i den och vad de stoppar in som är värdet.

#PeopleMakePeopleGrow
När vi väljer att: se och bekräfta varandra, hjälpa varandra att utvecklas, ge tillit för att få delaktigheten, hitta våra drivkrafter för engagemanget, har och lever en tydlig kultur i värdegrunderna, då vill oftast alla vara med och bidra. Då och endast då skapas de värdefulla värden för en varaktig framgång, som vi sen ser i resultaträkningen.