Människan är drivkraften!

Pengar och teknik är endast smörjmedel inget annat! De är medel som skapats för att låta den energi vi människor ger löpa i de organisationer vi väljer att vara i. Organisationer som VI som människor skapar i syfte att förverkliga de idéer och tankar vi har. Anledningen är att det vi vill förverkliga skall gå så friktionsfritt som möjligt. Lyckas vi inte, är det lätt att bristen på smörjmedel istället med lätthet dödar energi – och det finns inga proteser för en stukad passion.

Förvaltningen av dessa smörjmedel kommer därför att bli allt viktigare för att kunna frigöra energy och människors drivkraft.

I detta nya öppnare samhälle med ett ökat tempo och transparens som vi håller på att skapa behöver vi också fundera på de organisationsformer vi har, är dessa fortfarande är de bästa för att samla kraften hos oss individer? Det är så lätt att vi gör som vi alltid gjort för att kunna kontrollera och skapa struktur istället för att tänka annorlunda.

För att inte skapa en allt för snabb förändringar i den omvärld vi lever i, krävs att vi är långsiktiga och uthålliga, samt att vi tar oss tid att skapa värdefulla möten som ger energi och tydliggör vår gemensamma önskvärda framtid. Så att vi människor kan skapa långsiktig lönsamhet.

#PeopleMakePeopleGrow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *