Låt er företagskultur skina igenom!

Att investera i er företagskultur….
Allt mer tyder på att företagskulturen och värdegrunden är det viktigaste i matchen om framtidens kunder och kompetens. Idag är vi inte beredda att göra avkall på för stor del av våra värderingar när vi går in i ett jobb eller en köpsituation. Om vi märker att det inte stämmer med oss själva blir vi ofta kortvariga. Kortvariga relationer innebär en kostnad för verksamheten både genom bristande engagemang, bortfall, nyrekrytering osv. Som företagare kan man nästan säga att det rör sig om en halv miljons kostnad för varje felrekrytering. Och stannar vi för länge i en ej passande jobbsituation kan vi dessutom hamna i sjukskrivning och kanske utbrändhet. Och att tappa kundrelationer kan ju vara förödande.

Låt era värderingar skina igenom!
Alla de där tillsynes fluffiga frågorna om värdegrund, kultur och värderingar kommer göra skillnaden både internt och externt. Så dessa behöver vi göra verkliga, vi behöver analysera dem i varje steg ni gör i verksamheten, i nya förvärv, i ledarskapet, i nyrekrytering, hur:et i era principer och rutiner, hur våra kunder upplever oss? MAO Låt dem synas! Det är här skillnaden ligger mellan företag, vi kan göra samma sak som många andra, men skillnaden ligger HUR vi gör det.

Skillnaden ligger i hur:et
Vi är ofta duktiga att prata om VAD vi gör eller ska göra, men inte alltid lika mycket fokus på att berätta hur. Hur kan ibland få spela mindre roll om vi vet att resultat nås, och det behöver inte vara mindre bra utan t.o.m. kan det vara där skillnaden ligger. Det viktiga blir att ta reda på HUR de som lyckas gör och försöka hitta nyckelfaktorerna i det bra resultatet.

För ”Vi gör inte affärer med företag, vi gör affärer mellan människor” och att då inte veta vilka framgångsrika faktorerna är, de vi faktiskt gör, kan göra att en människas bortfall skiner igenom internt och externt. Kanske ett bortfall stort nog för att verksamhetens varaktiga framgång ska sättas på spel.

Så odla och vårda kulturen och låt den skina igenom. Och glöm inte – kulturen lever vidare i människorna..och #PeopleMakePeopleGrow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *