”Förändringskompetens” – framtidens nyckelkompetens

Vart jag än vänder mig pratar vi om den kompetensbrist som råder, många företag anser sig inte finna den kompetens de behöver och samtidigt så finns en stor mängd människor som oroar sig för att den kompetens de besitter inte ska räcka framåt. Vi pratar om nya tekniker som tar över, förflyttar och förändrar våra beteenden. Vi matas varje dag med nya affärsmodeller, nya sätt att göra affärer och nytt sätt att producera och tjänsifiera våra verksamheter. Och vi pratar om ”framtidens kompetens” och försöker definiera vad vi ser att vi behöver framåt. 

De stora / etablerade bolagen har samma läge, men de har ibland mer utmaningen att arbeta med befintlig kompetens, där många människor brett behöver öka sin kompetens både vad gäller teknik, kommunikation och mjuka värden som personligt ledarskap, etik, kultur osv. och söker projekt, medel och program som kan hjälpa dem öka denna. Man kanske också tampas med en kultur där chef kontra personal råder och där dialog om mitt ansvar, mitt bidrag och min utveckling inte är i centrum. 

Hur kan vi göra oss redo/motiverade för mer kunskap? 

Det vi ser är att vi i botten behöver fundera på hur vi arbetar med vår ”förändringskompetens”, dvs. vårt mindset kring denna framtid. Hur vi tar oss an nya saker, tekniker, förhåller oss till en värld i ständig förändring, med disruptiva och transformella rörelser. 

Ett försök att definiera förändringskompetens så som jag menar den. 

Förmågan att ha ett öppet sinne, att kunna se bortom förändringen för att se värdet av denna, att våga ifrågasätta hur vi gör saker idag. Hitta vilka delar som kan vara kvar  i mina arbetsuppgifter och vilka som bör ändras.  Att vara öppen för andra kunskaper/inspel och intryck från de som är olik oss. Att träna på att lära, förstå det livslånga lärandet, vara medveten om hur jag lär,  reagerar på förändring. Hur kommunicerar vi i vår verksamhet, kommer vi förstå varandra och nå varandra när vi ställs inför stora utmaningar. Hur hanterar vi när en kollega inte hänger med osv. osv  – med oss i bakhuvudet är att ett agilt arbetssätt med fokus på omvärlden lika mycket som den egna verksamheten är viktigt och där vi kan förändra arbetsuppgifter steg för steg istället för att tänka bort hela roller, kan göra det hela lite mer greppbart. 

Hur kan vi på LOVAK stötta er i resan?

Vi på LOVAK har arbetat med förändringsresor de senaste 15 åren och har varit med i delar och helheten av dessa resor hos många kunder genom åren. Det vi skulle vilja rekommendera är att oavsett vilken utbildning, insats ni ska göra framåt i er verksamhet så behöver ni jobba med ovan mindset inför detta. För om detta mindset inte finns, och denna medvetandegrad inte är nådd är risken att ni inte får den effekt som önskas av utbildningen ni investerar i. Det kan handla om dagar med alla medarbetare vad gäller, kommunikation, personliga profiler, samtal om mitt ansvar, gemensamma målbilder osv. Det handlar om att ledarna ska kunna utvecklas i samma riktning och skapa ett ledarskap som stödjer en förändring verksamhet. Och det handlar om att ledningen av verksamheten behöver vara transparent och tydlig med sitt varför, och vart vi ska. Då kan vi få effekt av investeringen.

#PeopleMakePeopleGrow

2019-09-05 Sara Collin, LOVAK verksamhetsutveckling