Exponentiell utveckling gör att ”förändringskulturen” i våra verksamheter blir allt viktigare.

För att utvecklas som människa behöver vi trygghet och utmaningar.
vi måste få misslyckas och dra lärdomar för att sedan lyckas. Vikten av att känna en tillhörighet där vi får tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas är grundpsykologiska element och har varit det sen vi blev människor.

Det som har gjort att vi måste anpassa oss och anstränga oss, förändra våra beteenden, inför det nya är bland annat transparensen, tillgång till information och kunskap samt tekniksprång i den samtid vi levt i. Vi kan historiskt se flera sådan banbrytande händelser i form av revolutioner, reformationer som föranletts av tekniksprång som tryckpressarna, maskiner för massproduktion, telefonen, internet osv.

Vi står i dag kanske i det största steget vi tagit hittills. 
Vilket gör att vi människor lever i kroppar och tankebanor som inte är anpassade för vår samtid och vissa måste utvecklas radikalt för att orka med denna förändring, dock med samma grundläggande psykologiska element vi burit med oss under väldigt lång tid för, de som är grunden för att fortsätta vara människa. 

Kraftiga paradigm har som sagts funnits flera gånger i den mänskliga historien och vi har alltid löst dem men många har också hamnat snett i dessa vridningar.

”Förändringskultur” krävs i en föränderlig värld
Under dessa förflyttningar krävs därför stora tankar och stora önskningar om hur ett samhälle, verksamhet kan se ut för att vi skall lyckas. Men vi måste också klara vardagen, detta gör att vi idag måste jobba med en lupp för ena ögat och en kikare för det andra, både som individ och som samhälle för att inte gå vilse i den globala världen.  

Hur möjliggörs då denna kultur och synsätt i en värld som är i ständig förändring och där transparensen och informations flödet ökar i ett allt snabbare tempo. Där strukturer för att organisera oss behöver ses över i ett allt snabbare tempo för att kunna möta dessa snabbt föränderliga förutsättningar. 
Där vi bla ser att;
– Kunskapsnivån ökar hela tiden och synen på arbete förändras. 
- Finansiella funktioner och system förändras och i vissa fall sätts urbalans.
– Vi tar just nu ett stort och snabbt steg in i en ny digitaliserad värld med maskiner och system som är självlärande och som kan hantera stora mängder data vilket möjliggör att bland annat beslut och arbeten kommer att kunna överlåtas till tekniken för att få mer effektiva resultat.
Ett socialt mediaflöde som möjliggör snabb informations och influensspridning. 

Allt detta kommer att påverka vilka yrken som kommer att finnas inom 3 till 10 år och leder till frågor som;
vilken typ av kunskap/ förmågor behöver vi besitta för att kunna hantera framtiden och därigenom hur skall lärandet (skolan) utformas?
Hur ser den demokratiska processen ut där lika värde blir allt viktigare för att inte skapa olika missnöjesyttringar?
Hur påverkar en ny digital valuta och bitchain flödena i den finansiella sektorn?

Dessa är bara några av de stora frågor vi behöver hantera i en global värd och vi behöver ha människor i denna värld som är rustade för förändring och utveckling.

#PeopleMakePeopleGrow

Magnus Jonason

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *