En av utmaningarna med digitalisering – hur håller vi oss anställningsbara?

Digitalisering ett begrepp som det slängs med i tid och i otid. ”Vi måste
öka vår digitalisering för att bibehålla vår konkurrenskraft!” Vad menar vi?
Vad innebär det? Tja om man ska hårdra det en smula så skulle man kunna
sammanfatta det med att ha koll på vad som händer i omvärlden i fråga om
teknisk utveckling, konkurrenter, beteendeförändringar, marknad mm och
anpassa verksamheten till det. Nu är det väl så att just den ”digitala”
aspekten, utnyttjandet av nätet, datorer i alla storlekar och att marknaden
flyttas över till nya globala marknadsaktörer på nätet dominerar
förändringarna i omvärlden, därav begreppet.

Här har vi mogna företag en utmaning: åldersspridning! Fram till för bara
några år sedan så fanns en självklarhet att senioritet var starkt förknippat
med erfarenhet och stor kunskap. Ju fler år vi varit i arbete, ju mer har vi
lärt oss och får därmed större påverkan i våra företag. Det gäller inte
längre. Idag är det på väg att vara nästan det omvända. De som varit med
några år är inte uppvuxna i den nya tidens datormiljöer med spel, sociala
medier, datorer och nätets alla aspekter.

Det är häri den stora utmaningen ligger. För helt plötsligt så sitter
bolagets mest värdefulla kompetens hos de senast anställda! Vi ska alltså
både försöka säkerställa att våra ”äldre” hänger med och förstår för att
kunna bidra med sin erfarenhet, samtidigt som vi ska lyssna och lära av de
nypåstigna som kan hjälpa oss in i framtiden. Detta påverkar både vårt
ledarskap, vår organisation, hur vi kommunicerar – och – vilket ansvar var
och en av oss måste ta för att hålla oss anställningsbara….

#PeopleMakePeopleGrow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *