Att veta sitt varför…en personlig konkurrensfördel och en bättre vardag.

Vi tror på att människor vill bidra, bekräftas och utvecklas och att utvecklingen ligger i att utmanas kring nya tankar och handlingar. Vi organiserar oss för att med gemensam kraft ta oss an de utmaningar och tankar som vi ser och skapar via våra ambitioner.

För att lyckas och att tydligt kunna sticka ut på denna marknad behöver vi bättre nyttja de förmågor vi har som individer, för att få fram mer av vad kraften att organisera oss kan erbjuda. Det innebär att jag som individ också behöver ta ett större ansvar för varför jag är här och att jag delar mitt varför med övriga i organisationen i allt större utsträckning.

Det kommer också ställa krav på organisationen att vara tydlig med sitt varför – varför finns vi finns till och hur visar vi det i handling?

När världen blir mindre drivs ett högre förändringstempo upp. Bland annat på grund av att tillgången på vad som händer och tänks ute i världen blir mer synlig och lättåtkomlig. Som individ har du lättare att med tekniken kunna sprida dina tankar och idéer till många andra, och bli bekräftad. Men det gör också att du utsätter dig för en risk att både bli ifrågasatt för dina tankar av många fler.

Därför blir det allt viktigare att vi vet Varför vi gör det vi gör och inte bara följer med i tempot. Också att vi medvetet väljer de vägar vi tar, att välja vår livsstil. Det ger personlig konkurrenskraft och en bättre vardag. Oavsett vilken livsstil du väljer kommer viljan att göra gott för andra och att ge att vara viktigt därför att transparensen kommer med tiden, och den blir kortare för varje dag, att snabbt synliggöra motsatsen.

Vi vill att människors vardag skall vara bättre – så våga fråga dig själv

– VAD ÄR MITT VARFÖR?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *