Att ställa om….tillgänglighet, ledarskap & medarbetarskap idag och i framtiden.

I dagens osäkra tid är det många som behöver fundera över sina affärsmodeller, tillgänglighet och hur händelser i omvärlden nu kommer skynda på det som vi pratat om en längre tid, att vi blir med och mer digitala och träffas mindre. Det stämmer just nu och nu får vi chansen att testa detta på riktigt genom rekommendationer att arbeta mer hemma och fler möten/konferenser erbjuds via webbinarier osv. 

Även vi på LOVAK har tagit oss en funderare kring hur vi är tillgängliga för våra kunder på olika plattformar. Vissa delar av vårt erbjudande finns det redan etablerade beteenden och teknik tillgängligt för, så som webbinarer för föreläsningar, online coachning och tex. profiler och mätningar som redan nu sker digitalt.

Vi har via digitala möten / utbildningar lärt oss att arbeta med vår partner i Sydkorea på detta sätt till viss del, men har fram till idag inte på samma sätt använt det för våra svenska kunder, och de kanske är/el. inte vana att se el. ta del av vår tjänst i denna form…ännu. Möten, avstämningar och samtal kommer inte vara det som utmanar mest utan det som blir utmaningen är mötes-och utbildningsdagar som samlar företagen för dialog och samarbete, där vi nu ser att vi kan komma att behöva arbeta mer än tidigare med online och webblösningar. Det är vi redo för och förändrar i skrivande stund. 


– Hur ser eran omställning ut för att vara tillgänglig för era kunder? 

Hur påverkar denna tid vår förmåga att leda våra företag? 

De riktlinjer och restriktioner och viljan/behovet att arbeta mer hemma/remote, påverkar direkt vår sätt att leda och att arbeta i våra verksamheter just nu. På samma sätt som vi under en längre tid har pratat om förmåga att utveckla ledarskapet mot framtiden. Så blir nu detta verklighet redan idag. 

Ledarskapet behöver bli mer än vad och hur…
Det som vi pratat om under de senaste åren är det ledarskap som krävs för generationer framåt och för medarbetaren som tagit sig framåt på medvetandegraden. Som vill ha flexibilitet, möjlighet att arbeta remote, som kan och vill styra sina uppdrag/uppgifter själv och klara det med ett gott resultat.  

Vad består det i och menar vi?  
Det handlar om att ha ett ledarskap med med fokus på resultat, ett ledarskap som inte bara ger förutsättningar för vad och hur utan som beskriver UPPDRAGET, VARFÖR, VISION OCH MÅL. Så för många ledare handlar det om att lyfta blicken och våga beskriva vart vi är påväg, men också våga att släppa vad/hur:et mer fritt, det är det vi delvis menar med TILLIT. 

Grunden är TILLIT
En ledare behöver ha tillit till medarbetarens vilja att prestera. Det handlar också om att det ligger tillit mellan medarbetaren och företaget i grunden. Att det stämmer så att alla kan hitta sitt sätta att prestera och skapa resultat. 

Idag när många jobbar hemma så krävs en snabb omställning till detta tänk. Att våga bryta ner till vad detta är just nu. Vilka resultat ska vi nå trots denna svåra situation? 

Att ställa om till ledarskap på distans….

  1. Först behöver du som ansvarig ledare fundera över vart vi ska och varför? Vet du inte det el. har svårt att beskriva det är det viktigt att du själv tar dig en reflektionsstund över detta. Det kommer vara högst avgörande för hur du lyckas få med dig andra och lyckas i ledarskapet nu och framåt. Om du inte kan se förbi det kaos vi är idag, be om hjälp hos dina kollegor, samla era tankar och finn vägen framåt. 

2) Till medarbetaren är det viktigt att du har med dig dessa frågor i dialogen med dem. 

Några exempel på frågor att föra i dialogen

  • Vad är det vi ska leverera för resultat, och varför? Kopplat till framtiden. 
  • Hur ser dagens utmaningar ut för din arbetssituation? 
  • Hur ser tidshorisont ut för leverans av ditt projekt, din del av verksamheten?
  • Hur ser ditt bidrag ut i helheten? Hur det påverkar andra osv. 
  • Hur vill du som individ ha dina avstämningar? För att du ska känna att du tillhör, bidrar, bekräftas och utvecklas? 
  • Hur ser våra kanaler ut för dialog? 
  • Hur kan våra rapporter till varandra se ut?

3) Samtidigt är det lika viktigt att medarbetarskapet utvecklas i linje med detta. Vi kallar det att anta ett medledarskap. 

NÄR medarbetarskapet blir medledarskap – Vad krävs och förväntas av medarbetare i detta?

Med önskan/förutsättningar om mer FRIHET som att arbeta hemma, kommer också mer ANSVAR. Det gäller att som medarbetare, förflytta sig på bilden från anställd till medledare . Genom att förstå sin viktiga del av verksamheten, och hur mitt bidrag är viktigt och hur det påverkar helheten. Inte sitta passiv utan att ta aktivt ansvar för att leverera resultat.

Att ha ett självledarskap som gör att du har struktur, disciplin och skapar förutsättningar för leverans för dig själv osv. Ingen annan kommer kunna göra det åt dig.  

Vi på LOVAK erbjuder dig som ledare att diskutera detta med oss, att bryta ned det till en modell för dig att arbeta med. 

ON-LINE ERBJUDANDE:

Vi bjuder på första timmen on-line coachning och presentation av tankarna för dig som ledare individuellt. Sedan kan du välja att fortsätta arbeta tillsammans med oss som individ och även med din grupp via tex. webbinarier, onlinemöten osv.

2020-03-19

Sara Collin, LOVAK