Trender & Perspektiv

Långsiktighet
Organisation
Vilja
Ansvar
Kundfokus

Vi vet att utveckling är en process, inte en händelse, och att det inte var bättre förr.
Vi vet att tydliga uppdrag och mål ger goda resultat, och är en förutsättning för lust.
Vi vet att individen i grunden vill prestera.
Vi vet att individernas ansvarstagande är en förutsättning för verksamhetens framgång.
Vi vet att alla medarbetare bidrar till kundens upplevelser


Ansvar – Delaktighet – Engagemang – Tillit – Långsiktighet – Transparens