Inspireras kring utveckling av människor och verksamhet över en frukost!

Vi gör kontinuerligt frukostmötesturnéer som syftade till att lyfta en samhällsaktuell fråga som vi ser är viktig för att inspirera och utveckla våra verksamheter framåt.

Vi har hittills träffat ca 150 pers från olika verksamheter på 4 orter under dessa morgonstunder. Välkommen du också!
20161117_095314
Nästa tillfälle höst 2017
Hur kan vi hålla oss anpassningsbara?
Kunskapsfrukost Handelskammaren Mälardalen 23 nov kl. 7.30-ca 9.00 (frukost från 7.30, programmet startar kl. 8)

Rubrik; HUR KAN VI HÅLLA OSS ANPASSNINGSBARA FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR I ARBETSLIVET?

Den tid vi lever i kännetecknas enligt många av ”VUCA” – Volatility (ombytlighet) Uncertainty (osäkerhet), Complexity (komplexitet) och Ambiguity (tvetydighet). Det här är inget som bara företagsledare märker i sitt strategiarbete – utan någon som alla i samhället kan känna av, med tilltagande styrka. I sin roll som medarbetare ställer det krav på flexibilitet och förmågan att hela tiden lära om och lära nytt.

LOVAK vill denna morgon presentera och sätta ord på denna utmaning, ge en förståelse hur företag utvecklas för att möta framtidens komplexitet, och så även alla medarbetare i den. Vi gör en skälvskattning av den kultur som råder i det företag du idag verkar i, samt en skattning den kultur som du själv trivs bäst i. Vi beskriver detta via våra modeller medvetandegrad och organisationers förändring.

Målgruppen är alla som funderar på företags framtid och utveckling av sig själv i en ständigt föränderlig omvärld.

Våra frukostföredrag är utan kostnad och vi bjuder på frukostmacka och kaffe.
Boka din plats här:
Uppsala , höst på LOVAK kontor, Villa Isola, Torsgatan 18

Västerås - Kunskapsfrukost Handelskammaren Mälardalen 23 nov kl. 7.30-ca 9.00 (frukost från 7.30, programmet startar kl. 8) Vasagatan 20 A

Eskilstuna, Enköping & Örebro åter med datum & plats

Ange vilken ort och morgon du vill anmäla dig/er till;

Vi startar med kaffe och morgonmacka samt inspiration/föredrag och dialog/analys kring utveckling av människor och verksamhet.

OBS! Kostnadsfritt - anmälan önskas och avanmälan senast dagen innan vid förhinder.
knapp_anmal_dig_har
Se mer;
Se en sammanfattning av några tidigare frukostmöten här;


För fler klipp från vår verksamhet se;