Utvecklande Inspirationsföreläsningar

Vill ni prova på oss, få ett perspektiv som baseras på många olika erfarenheter från alla typer av bransher, inspiration att starta igång ett nytt sätt att arbeta el. kultur att förhålla sig till?
Se nedan våra Inspirationsföreläsningar

Till medarbetardagen/aktiviteten inför sommaren!
Vill ni skapa ett mervärde i er arbetsgrupp, där ni tillsammans får aktiveras i ett utvecklande syfte och ha kul samtidigt - vill ni ladda gruppen med positiv energi?
Boka Aktiviteter för Lustfyllt Lärande

Ca 2 tim 12 000 kr, sen kan vi anpassa efter behov och syfte med dagen.
  • knapp_offert_f_rfr_gan_3
emi_4731
Uppgradera för framtiden
uppgradera_huvudet_turkos200
Ett utvecklande föredrag med en enkel självskattning som syftar till att lyfta blicken mot framtiden!

Ingenting är längre som det varit - transparens och snabbhet i omvärlden ställer helt nya krav på oss som människor och organisationer, detta föredrag vill inspirera er att ta nästa steg i utvecklingen mot framtiden genom att beskriva vad som skönjs bakom hörnet i omvärlden, vad som redan är där men som vi kanske inte ser och även hur vi människor på olika
sätt behöver uppgradera vårt mindset för vår varaktiga framgång.

Vi tittar på individers och verksamheters mognad och får en bild av vart vi är och vart vi vill.
Upplägg;
1 h föredrag - inspiration
Om framtidsperspektiv, att imorgon är redan här - hur påverkar det oss som människor och organisation. Är vi förberedda för framtiden som individ och verksamhet?
Pris; 8 000 kr

2 h föredrag - inspiration och processtart
Vill ni ha ett längre föredrag enl. ovan med ”tänka till” och starta upp processen i en dialog - vart är vi i modellerna och vart vill vi?
Pris: 12 000 kr
Kommunicera som en HJÄLTE!
team_repet200
Övning + Föredrag kring kommunikation i gruppen, en aktivitet för lustfyllt lärande

Lustfyllt lärande & individ -/ grupputveckling. Vi börjar aktiviteten gärna utomhus, det behövs en grönyta (alt yta I rummet, anpassad för gruppens storlek) där ni i gruppen utmanas i övningar som bygger på kommunikation. Det upplevda belyses av utbildaren utifrån hur vi agerar. Efter genomförda övningar utomhus går vi in för att belysa och förstärka övningarna med ett föredrag kring kommunikation och kroppsspråk.

Syfte; Stärka, utveckla och belysa kommunikation I gruppen och hur vårt kroppspråk påverkar det vi sager.
Vem är den där NÅN?
kommunikation
Föredrag + Kreativ övning - aktivitet för lustfyllt lärande

Hur gör vi så den försvinner i verksamheten?
"NÅN borde verkligen” etc. Det är många gånger signaler på att verksamheten inte fungerar som den ska. Orsakerna kan vara många och bottnar ofta i att det inte känns lustfyllt. En oro eller känsla av att jag inte räcker till. Alla ropar vi på den där NÅN någon gång, ibland väldigt ofta.

Men när alla vill åt samma håll, känner att man vet det man behöver veta, känner sig kunnig och kompetent, upplever att man har förtroende fullt ut med ansvar och jag känner mig committad att ta mitt fulla personliga ansvar. Då brukar NÅN försvinna!

Syfte: Ett inspirationsföredrag med kreativ övning om hur gör vi för att skapa en verksamhet där alla känner delaktighet, engagemang och ansvar.

MAGNETEN - ”När vi gör det på riktigt och upplever, så förstår vi!”
future200
Föredrag + upplevelsebaserad övning- aktivitet för lustfyllt lärande

Vi pratar ofta om hur vi ska agera istället för att agera. Vi sätter många gånger upp planer och mål som känns abstrakt och svåra att uppnå.

Varför är det så? Hur kommer det sig att det samtidigt finns mål och planer som vi bara älskar att uppnå, de gånger man dras till målet som en magnet? Skillnaden är att när vi upplevt något på riktigt så vill vi känna det igen. Du vet, dina sommarminnen som värmer själen är supertydliga för dig. Det är historiska minnen man upplever. Men tänk att du upplever framtiden på samma sätt!

Syfte: Välkommen på en liten tidsresa i din framtid! I denna övning aktiveras ni som grupp. Ni kommer få prova på tekniker kring mental träning som du kan använda för personliga drömmar eller i din verksamhets- och individutveckling.
LIKA/OLIKA - så lätt att kommunicera när jag är ensam!
lika_olika
Övning + Föredrag för att utveckla gruppen och individen, en aktivitet för lustfyllt lärande

LIKA - Olika
Kommunicerar jag och beter mig enbart utifrån mina egna preferenser(vad jag föredrar) eller utifrån andras behov eller kan jag till och med variera mig medvetet. Hur kan vi gå från att reta oss på varandras olikheter, via att konstatera och acceptera dem, till att se styrkan i och utnyttja dem till allas fördel?

Utbildningen varvas mellan föreläsning, övningar och diskussioner på en lättsamt sätt som lockar till skratt och eftertanke.

Syfte; Att belysa att vi alla är Lika Olika och att hur vi kan dra nyttan av våra olikheter istället för att reta oss på dem. Hur kan jag tänka och agera för att utveckla mötet med kunder, kollegor och mig själv?
Den effektiva ledningsgruppen, när 1+1=11
dialogduken
Föreläsning med inspiration för att utveckla arbetet i ledningsgruppen.

Ledningsgrupper fungerar olika. Det finns de som inte utnyttjar sin fulla potential och det finns de som brinner av engagemang och kreativitet.

Detta föredrag belyser olika typer av ledningsgrupper, och hur vi kan förhålla oss till gruppens uppdrag och våra respektive roller.

Kan vara ett lämpligt som inspiration för en ledningsgrupp eller styrelse på konferens.

Engagerade medarbetare -> MEDLEDARSKAP
gladap_f_rel_sning
Inspirationsföredrag för att få med alla på banan och skapa en samsyn kring delaktighet, ansvar och engagemang.

Hur skapar vi en verksamhet som är redo att utvecklas och anpassas till omvärldens krav? I en värld där digitalisering och globalisering förändar bla vårt sätt att organisera oss, interagera och leda samt hur anpassar vi oss till en ny generation med helt nya världsbilder och värdegrunder.

I detta föredrag pratar LOVAK om det vi kallar för MEDLEDARSKAP. Hur skapas en kultur med delaktighet, engagemang och förutsättningar för prestation i våra verksamheter? Även i framtiden?
Varför är vi där vi är?
emi_4477
Inspirationsföreläsning som öppna upp för nya perspektiv på verksamheten.

Svensk Näringslivshistoria
Hur har utvecklingen i Sverige sett ut under 100 år?

En inspirerande och tankeväckande föreläsning om förändringar, förändrade tankebanor och beteende mönster. Vad är det som sker i vår nutid samt vad ligger till grund för dessa förändringar. Vilka utmaningar står vi inför inom en snar framtid och hur vill vi att framtiden skall se ut med dessa kunskaper?

Vinklingarna utgår ifrån synen på arbete, ekonomi, utbildning, samhälle och näringsliv.
Lönsamma kundrelationer
customers-200
Inspirationsföreläsning för att skapa struktur och kundplaner.

Är alla kunder lika bra? Hur ska vi tänka när det gäller våra kundplaner? Hur skapar vi en bra relation, hur bibehåller vi dem långsiktigt och hur avslutar vi de relationer som vi inte vill behålla?
Andra föreläsningar med LOVAK:
bla.

* KUL sälj :-)
* Employee Branding
* It´s all about the presentation
* Balans och obalans I verksamheten
* Kundkulturen - hur ser vi på våra kunder?
* Möteskultur - möten med mål och mening
  • knapp_offert_f_rfr_gan_3