Vår syn på verksamhetsutveckling


Varje dag, året runt, producerar organisationer i vårt land varor och tjänster. En stor del är
levereras till andra länder, på världens tuffaste marknader. Varje dag innebär nya utmaningar!
Att man vann igår betyder bara att man har lite bättre förutsättningar att lyckas idag. I varje
hörn av världen väntar högst kompetenta människor och organisationer fast övertygade om att
ta över framgången.

Varje affär uppstår i mötet mellan människor,
ofta mellan bara två. Utan möten ingen affär, och utan affär ingen verksamhet Utan bibehållen relation
mellan människor, inga relationer mellan organisationer.

Målet för varje sund organisation är inte morgondagen utan framtiden.
Men framtiden är en riktning, som ständigt ändrar sig. Vägen börjar där någon eller några,
utifrån dagens förutsättningar anat framtidens behov.
Resan är utan slut och fylld av överraskningar. Längst vägen står därför nya
kamrater ivriga med annan kraft, nytt mod och föryngrad energi beredda att dra verksamheten
mot nya framgångar. Dagens behov skall täckas av inkomster från igår. Annars tar resan slut.
Därför skall dagens arbete handla om att komma bättre rustad inför morgondagens utmaningar.
Faller en står likvärdiga eller bättre ersättare beredda att ta vid.

Organisationer skapas och drivs av företagsamma människor. Maskiner, system och bankmedel är
verktyg. De är viktiga men teknik må vara aldrig så klipsk, den får inga idéer, ser inte runt hörn och
kan inte betrakta det som varje dag händer. Det krävs en människa med lupp för ena ögat och
kikare för det andra!

I ett globalt sett litet land som vårt, handlar konkurrenskraft mer om ”Vad och Hur” än om ”Hur
mycket”. Kan man inte köpa sig storlek får man hämta konkurrenskraften ur laget, samförståndet,
kreativiteten och förmågan att lita på att andra som också vill och kan, ibland till och med bättre
än man själv. I sådana lag lyfter man varandra inte minst i de avgörande ögonblicken.

Därför behöver vi stundtals reflektera och mötas för att skapa kreativitet, tillit och samförstånd
kring de gemensamma uppdrag vi har, men också att fira de framgångar vi haft.


Vi ser på utvecklingsresan utifrån hela verksamheten.

ny_triangel_med_text_400

LOVAK MODELLEN
Vi menar att lyckosamma organisationer har inte tur, utan planerar sin framgång.

kapitalmodell200
Vi arbetar efter de fem perspektiven:

- Strukturkapital


- Relationskapital

- Utvecklingskapital

- Symbolkapital


- Kunden
När vi går in i ett uppdrag väljer vi att tillsammans med kunden titta på
verksamheten ur dessa fem perspektiv, för att se status på organisationen samt se vilka funktioner som behöver stärkas/utvecklas.

Till vår hjälp har vi flera moderna verktyg, men grundsynen i allt vi gör är att vi vet att det är människorna i organisationen som ger verksamhetens framgång.