FFK, Fler Företagsutveckling


LOVAK har tagit fram en modell för att arbeta med småföretag och deras utvecklingspotential. Vi har idag hjälpt mer än 70 företag att utveckla sina verksamheter enligt denna modell.


ALLA SKA MED!
Modellen ”Lönsammare småföretagande” bygger på att involvera alla i organisationen för att skapa delaktighet samt förståelse för vikten av lönsamhet och lösnings fokus för att nå uppsatta mål och strategier. ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Viljan att arbeta med ständiga förbättringar är en del av insatsen.

Efter insatsen svarar nästan 70% att dom ökat lönsamheten och trivseln på företaget. 100% vill rekommendera insatsen till andra företag.

Modellen bygger på att man initialt för att kostnadsbesvara har gemensamma träffar med flera små företag för att senare anpassa utifrån vart verksamheterna befinner sig i sin utveckling/ ambition.

Några kunder berättar:
Värdefullaste lärdomen av utvecklingsprocessen:

"En bättre förståelse för hur det är att driva ett större företag"

/ Grundare av vård & omsorgsföretag, idag 200 anställda, privat sector


"Att vi alla som individer är olika. Vi uppfattar saker olika och därför är en tydlig kommunikation samt organisations - och befattningsbeskrivning oerhört viktig. Vikten av uttalade och uppfattade mål i hela organisationen."

/VD, Industriföretag Uppsalaregionen

Ladda ner broschyren för mer information:
foretagsutvecklingtnail