Verksamhetsutveckling

emi_4477
Med designad utvecklingsinsats menar vi att vi tittar på hela organisationen allt från ägarperspektivet till styrelsen, ledningen och arbetsgrupperna. Genom att använda Kapitalmodellen undersöker vi vart utvecklingsinsatserna skall genomföras. För att titta på hur de subjektiva upplevelserna hos individerna i organisationen påverkar lönsamheten i verksamheten använder vi Agerus Modell. Modellen används idag i flera internationella bolag och är översatt till över 30 språk.

Exempel på utvecklingsområden
• Strategiskt arbete i styrelse och ledningsgrupp
• Mål, Vision, Mission samt affärs- och marknadsplansarbete.
• Implementering av det strategiska arbetet
• Verksamhetsutvecklingsvertyg samt implementering av dessa
• Säljstrategisk konsultation
• Kundundersökningar
• Medarbetarundersökningar
• Konsultstöd för chefer och nyckelpersoner i ledande befattning
Kunder berättar:

”- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att styrelse och ledningsgrupp i bolaget har fått ett kompetent bollplank med stort engagemang i strategifrågor och processer i arbetet för företagets långsiktiga utveckling”

/VD Entreprenadföretag
Styrelsestöd, lednings och medarbetarutveckling