Utveckling av kundkulturen – stärk er i mötet med kunden!

vm_huvudbild570.
Alla verksamheter har en kund/uppdragsgivare som är förutsättningen för verksamheten.
För oss är kunden vår motor och mötet med kunden en avgörande faktor för varaktig framgång.

Även om kundvård/service är slitna begrepp tror vi att de är mer aktuella än någonsin. Konkurrensen hårdnar och relationerna blir avgörande i valet av leverantörer.

Vi tror på att "alla medarbetare bidrar till kundens upplevelse"

Här kan vi genom anpassade utbildningsinsatser hjälpa er att ta fram en gemensam kultur för att stärka er i mötet med kunden samt Inspireras att bli mer kundfokuserade!

Läs mer:
Utbildningar inom området kund/sälj/service:
- Säljande förhållningssätt - lustfyllt & kul!
- Långa Lönsamma Kundrelationer
- Sälj genom Service
- Sälj för Icke säljare
- Be”Mötande”

Vi erbjuder stöd & processledning för att belysa:
- Uppdraget, med perspektiv kund
- Ert interna och externa bemötande
- Hur bär vi vårt varumärke? Employee branding
- Hur skapar vi en kundfokuserad verksamhet?
. Kunds/Kundutvecklingsaktiviteter
- Vår möteskultur internt och externt
relations_kund