LOVAK Coach/Mentorskap

emi_4536

Att vara chef och ledare är roligt, men det är också en utmaning!

Det upplevs ofta att det ställs höga krav på att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och vara inspirerande och motiverande. Man ska kunna möta olika typer av människor och ha i ett anpassat ledarskap.

Vi tror på en varaktig framgång! Därför vill vi hjälpa er i er utveckling så den blir bra som möjligt, så den betyder något för er. Vi stöttar och hjälper de chefer och ledare som vi får förmånen att träffa, för att just skapa varaktig framgång på både ett personligt och företagsmässigt plan

Kunder berättar:

Jag fick förståelse för mitt nuvarande arbete och vad som inte passar mig där. Samtidigt fick jag ett bevis på att jag inte gjort och tänkt så mycket fel. Man kan ju lätt tappa självförtroendet när saker inte känns kul!
Fick gå igenom mina värdegrunder och hur viktig de är. Samt vägledning framåt och få fram det jag är bra på och hur jag ska tänka inför ett nytt jobbval. Du passar verkligen för ditt jobb. Hoppas att jag också hittar så rätt. Är dig evigt tacksam för att du gav mig detta samtal. När jag behövde det som mest också. Jag kommer rekommendera Er till alla jag känner. /Med vänlig hälsning NN”

”Coachen har på ett engagerat ochföredömligt sätt lotsat och stöttat företaget i utmaningar som är avgörande för företagets framtidatillväxt och utmaning” /ÅretsMentor 2015, ALMI Företagspartner Uppsala

"Ett fantastiskt bollplank i min egen ledarutveckling. Han har en otrolig styrka i att kunna anpassa sig och lyfta alla möjliga frågor och tankar som kommit från mitt håll. Vi håller fortfarande kontakten och jag är otroligt glad och tacksam över att ha Igge i mitt nätverk.” /VD Medelstort Byggföretag Mellansverige

”De är bra på att lyssna och ta tag i saker, högt som lågt, personliga eller jobb och sätta sig in i motpartens situation. De har gett mig känslan tillbaka att det är roligt att gå till jobbet en måndag morgon!/Senior partner IT konsultbolag