Ledarskapsimplementering, skapar Medledarskap

odla_kulturen200.jjpg

LI, Ledarskapsimplementering – För att skapa delaktighet i uppdraget och odla kulturen mot det gemensamma målet.


För dig som vill utveckla din arbetsgrupp i
linje med din egen utveckling som ledare samt skapa energi, kraft och samsyn I gruppen.

”Jaha nu har han/hon gått en kurs igen…. det blir snart som vanligt igen”?

Att komma tillbaka till jobbet efter en utbildning med nya verktyg, nya insikter och tydligare bild av dig själv och gruppen, leder ofta till en frustration, då gruppen inte varit med om samma resa.

Det förväntas av dig som ledare att du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla medarbetarna roll i verksamhetens utveckling. Risken är att du som ledare trycks tillbaka till dina ”gamla” beteenden, och att utväxlingen går långsamt när du möter motstånd.

Men vad händer om vi skapar MEDLEDARE som hjälper till att nå de gemensamma målen.