Försäljning

Utbildningen förmedlar gemensamma drag från framgångsrikt försäljningsarbete utgående ifrån kundens behov, värdet av din lösning, samt dig och dina egenskaper.

Vår syn på framgångsrik försäljning är att skapa en varaktig relation mellan dig och en kund/person, som förmedlar till honom/henne att du har förmågan att hantera en del av din kunds utmaningar. Att avlasta och förenkla mot betalning!

Resultat efter utbildningen:
- Ökade kunskaper i effektiv försäljning
- Insikt i hur du kan stärka och utveckla säljkulturen i din verksamhet
- Vägledning i hur verksamhetens plan bör/kan hänga ihop med säljarens aktiviteter

Kunden berättar:

"- Vi gick tillsammans både säljare och ledningsgruppen, och den samsyn vi fick har lett till bättre självförtroende i säljsituationer, som i sin tur givit fler och bättre affärer"

Marknads-och försäljningschef, Globalt Industiföretag
Förhandling
Effektmål:
Du blir en bättre förhandlare med större självinsikt och kan därigenom förstå hur ditt eget beteende påverkar motparten.
Mål:
Kursen ger en förståelse för hur planering och förberedelser kan förbättra din förhandlingsteknik och förståelsen för hur de mänskliga signalsystemen påverkar utgången.
Resultat efter utbildningen:
- Insikt och förståelse om dina starka respektive svaga sidor som förhandlare.
- Kunskaper om hur du planerar en förhandling optimalt.
- Förbättrad effektivitet i förhandlingsprocessen.