Projektledning

pmp_
”Att leda projekt och projektgrupper”
Utbildningen syftar till att utveckla och befästa kunskap och insikter i de villkor som är speciella för en ledare och för projektgrupper. Med inslag av både teori och praktiska övningar kommer vi att behandla såväl gruppens utveckling som olika perspektiv och sätt att verka på som ledare.

- Förutsättningar för ledarskap i projekt
o Skillnad på projekt och linje
o Villkor för ledarskap i projekt
o Värdekedjan Mål - - Resultat

- Projektgrupp & grupputveckling
o Villkor för projektgrupper
o Roller och gruppsammansättning
- Kommunikation & Information
o Effektiv kommunikation
o Informationsplanering
o Feedback

- Ledarskap
o Makt, handledning & auktoritet
o Delegering
o Mål, resultat & ansvar
o Planering & organisering

Projektträning
Den ger kursdeltagarna en möjlighet att, under ledning av erfarna handledare, öva och pröva sina färdigheter i ett konkret scenario. Under Projektträningen kommer kraven på samarbete, struktur och uthållighet att sättas på prov.

Deltagarna genomför ett projekt under realistiska former där syftet är att öka projektkunskapen och förmågan att arbeta i projekt.

Teoretiska kunskaper inom ledarskap och projektmetodik, utifrån deltagarnas erfarenheter, kommer dessutom ges möjlighet att omsättas i praktiken. Denna utbildning kräver en förstudie med projektmetodik och mallar för från organisationen för att träffa rätt.