Team och arbetslagsutveckling

emi_4475
Vad skapar och utvecklar en grupp samt hur kan vi få individuella prestationer att få utrymme i gruppen. Hur bygger vi effektiva grupper som skapar lönsamhet och ökad trivsel. Vilka krafter skapar och utvecklar gruppen, vilka saker hämmar gruppen men även individens behov av att känna att jag prestera, bidrar och är med i ett sammanhang.

Hur kopplas detta till de krav på lönsamhet och effektivitet som organisationen kräver?Organisationer som inte har välfungerande grupper kommer att få allt svårare att mäta sig i konkurrensutsatta situationer.

Effekten av insatsen skall leda till att arbetsgruppen kan agera och verka utifrån de förutsättningar som företaget satt upp, samt en ökad medvetenhet om hur det egna beteendet påverkar gruppen och dess resultat.

Förändringskompetens
kommunikation
Bra kommunicerade förändringsarbeten är en förutsättning för att involvera medarbetarna.
Detta förutsätter att organisationen tydligt visar vilken riktning/ strategi som gäller nu, om ett år och längre fram.
Här ligger fokus på gruppen och individens bild av sitt uppdrag.
- Vad har ledningen för förväntningar och krav?
- Vilka är gruppens kunder (Internt/ externt)?
- Vilka levererar till gruppen (Internt/ externt)?
Svaren på dessa blir gruppens gemensamma uppdrag.