Den aktiva medarbetardialogen - ta vara på medarbetarnas fulla potential


Hur ofta behöver du prata med någon för att veta hur den mår/hur arbetet går? Räcker det med en gång om året?

Naturligtvis inte, men hur ska man hinna med en bra dialog, om rätt saker, tillräckligt ofta?

LOVAKS tankar kring medarbetardialog bygger på våra basbehov, tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas, och det är på dessa vi bygger vår metodik kring medarbetarsamtalet.
emi_4536
Ur innehållet:
- Hur förbereder jag mig för samtal?
- Samtalsmetodik
- Hur håller jag dialogen aktiv
- Hur arbetar jag vidare med resultatet?
- Hur återkopplar jag?
- Mallar och dokumentation

Föreläsning, halvdags el heldagsutbildning.

Utbildningen vänder sig till chefer/ledare som vill utveckla och få ut den fulla potentialen av medarbetardialogen.

knapp_offert_f_rfr_gan_3
medarbetarsamtal200

Retorik - att prata med din grupp
Utbildningen bygger på att förstå samt kunna tillämpa retorik i vardagen. Att skapa en bättre struktur på dina tankar och förmedla dom på ett övertygande och insäljande vis.

Utbildningen bygger på att man pratiskt övar sig i att skriva, disponera samt smycka och framföra sina uppgifter.
m_tet


Lika/Olika - kommunikation på allas villkor
Kommunicerar jag och har ett beteende enbart utifrån mina egna preferenser eller utifrån andras behov eller kan jag till och med variera mig medvetet?

Utbildningen bygger på hur kan vi gå från att reta oss på varandras olikheter, via att konstatera och acceptera dem, till att se styrkan i och utnyttja dem till allas fördel.

* Med MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®)som grund tittar vi på hur våra egna preferenser påverkar vår kommunikation och våra relationer.
* Allt varvas med praktiska moment där vi tittar på hur vi i vardagen kan arbeta bättre tillsammans.
Passar för en arbetsgrupp som samlas för att utvecklas som grupp, för att utveckla kommunikationen både internt men också externt.

Målet är att se vilka beteende som hindrar att vi lyckas med uppdraget och hur individerna kan undvika det som grupp.
emi_4731