Ledningsgruppsutveckling

Exempel på ledningsgruppsutveckling

Syftet är att sammansvetsa ledningsgruppen till att bli en mer homogen grupp utifrån de förutsättningar företaget har. Att belysa vad som krävs av ledningsgruppen som grupp, samt av varje medlem utifrån att vara en del av ledningsgruppen.

Målet är att ledningsgruppens gemensamma uppdrag är tydligt för medlemmarna och de ser och förstår sin roll i gruppen. Att de har utvecklats i sin roll som ledare och representant.

Genomförandet sker både med ledningsgruppen som grupp men även med individerna som ingår i gruppen enskilt.

dialogduken
”- Samarbetet med LOVAK har bidragit till att vi systematiskt utvecklat vårt ledningsarbete och teamkänsla”
Ledningsgrupp, Ledarutveckling, Chefsdagar
/VD tillverkningsföretag KAK regionen


Ledarutveckling/Coachning
Utifrån organisationens egna värderingar och ledarfilosofier tar vi fram kortare och längre utbildningar för chefer på olika nivåer i organisationen.

Utbildningsinsatserna tas fram I nära samarbete med organisationen och viktiga fokus områden prioriteras.

För företag som vill bygga vidare på gemensam uppbyggd kultur rekommedenderar vi att fortsätta utveckla ledare genom kursyr och coachning.
"Tack för grym coachning av oss, du är en bra inspirationskälla!” /medlem av ledningsgrupp på större bolag