Interna Företagsutbildningar

emi_4731
Alla våra Interna utbildningar kan vi genomföra på plats hos er där vi designar och anpassar utifrån ert behov i längd och innehåll. Vi har även ett stort utbud av färdigutvecklade utbildningar som kan genomföras i våra eller era lokaler.

Kunden berättar:

”- LOVAK har hjälpt oss så att vi har utvecklat vår ledningsgrupp till att arbeta mer strategiskt. Medarbetarna är dessutom bättre rustade och har en större förståelse för de strategiska förändringar vi har vidtagit och står inför”

/Platschef, Bruk I Stålbranchen
Insats: Ledningsutveckling, Ledar- och medarbetarskapsutveckling


”- Vi gick tillsammans både säljare och ledningsgruppen, och den samsyn vi fick har lett till bättre självförtroende i säljsituationer, som i sin tur givit fler och bättre affärer”

/Marknads-och försäljningschef, Globalt företag i industrisektorn.
Insats: Säljutbildning för ledningsgrupp och marknadsavdelning.