Medledarskap - People In progress

emi_4475


Det handlar om att skapa engagerade medledare i verksamheten som hjälper till att nå de gemensamma målen!

Det är inte resultaträkning och balansräkning som skapar värde. Det är människorna! Framgång är summan av: Produkten ”vad” till 10% + ”hur” och framförallt ”varför” till 90%.
Flyktiga-, tillfälliga- och uppdragsorienterade organisationer är idag vanliga sätt att organisera sig för att jobba med rätt personer för uppgiften och då omvärlden förändras fort gäller det att skapa flexibla organisationer.

Nya generationer har andra ideal kring hur deras tid och kreativitet bör användas. Många startar egna företag och tar projektanställningar där de leder sig själva och andra i tillfälliga organisationer. Idag måste du förstå hur du leder dig själv och gilla det för att nå framgång tillsammans med andra.

Det är det vi kallar för medledarskap - där vi skapar engagerade, delaktiga medarbetare på alla plan i organisationen - med utgångspunkt och förståelse för den gemensamma kulturen och uppdraget.


Kursen: Medledarskap/People in Progress – vänder sig till dig som har ambitioner att utvecklas som människa, drivs av viljan att förstå andra och vet att det är nyckeln för att lyckas med att nå målet, i ditt arbete och i vardagen. Det är för dig som vill och förstår att morgondagens företag kräver de där 90%.

För mer info kontakta oss på 021-18 52 30 el. info@lovak.se