ProjektMetodik i Praktiken, PMP

dialogduken
Utbildningen syftar till att utveckla kunskap, färdigheter och att skapa insikter i de villkor som är speciella för ledarskap och deltagande i projektgrupper. Med inslag av både teori och praktiska övningar behandlar vi såväl gruppens utveckling, som olika perspektiv och sätt att verka på som ledare/ deltagare.
För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans utifrån gemensamma UPPDRAG och MÅL.

Utbildningen bygger på en praktiskt inriktad utbildning i projektmetodik. Utbildningen ger dig möjligheter till en personlig utveckling och de konkreta verktyg som behövs för att skapa och utveckla effektiva projektgrupper. På utbildningen får Du personlig insikt och återkoppling om din egen roll i teamet och på ditt ledarskap. Utbildningen syftar till att utveckla din kompetens om ledarskap och vad som krävs för att Du ska kunna medverka i, bygga upp, leda och utveckla effektiva projektgrupper.

Att känna sig själv, sina styrkor och svagheter samt att kunna använda denna kompetens på rätt sätt är en av grundbultarna i projektarbetet.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till samtliga chefer och medarbetare som har för avsikt att utveckla sin förmåga i projektarbete
Effektmål
Effekten av insatsen skall leda till deltagare som kan agera och verka utifrån projektets uppdrag och filosofi, samt är effektiv, motiverad och som arbetar aktivt med att förverkliga projektets mål.
Mål
Efter genomgången utbildning har deltagarna fått en ökad insikt i hur de fungerar som individer, medarbetare och ledare. De får dessutom förståelse för de delar som utvecklar och effektiviserar arbetet, om sig själv som ledare, individen, projektgruppen och organisationen. Efter utbildningen har deltagarna även fått en ökad insikt om de delar som ingår, utvecklar och effektiviserar projektarbetet, om sig själv som deltagare, tid, planering, kostnad, projektbudget, leveransgränser, avrapportering och mål.
Resultat efter utbildningen
- Insikt och förståelse för mina starka respektive svaga sidor som projektdeltagare och projektledare.
- Kunskaper om hur Du organiserar en
effektiv projektgrupp samt planerar och
organiserar, din egen och medarbetarnas verksamhet på ett optimalt sätt.
- Hur Du målformulerar, leder, utvecklar lag och individ samt hanterar grupp- och individkonflikter.
- Förbättrad effektivitet i kommunikations- och beslutsprocesser.
- Ökad förmåga att planera och förståelse för planens betydelse för effektivitet och mål.