Förhandlingsteknik, FT

istock_knapp_hands_u_textsmall
Förhandlingsteknik vänder sig till dig som vill bli en bättre förhandlare. En
god förhandling bygger på tanken att den är lyckad först när du fått igenom
dina viktigaste mål, samtidigt som motparten är nöjd och ni kan se
varandra i ögonen.
För att bli en framgångsrik förhandlare krävs övning och självinsikt. Övning för att träna upp färdigheter och framgångsrika strategier. Självinsikt för att veta vad du ska lägga fokus på att förbättra och hur du reagerar i olika situationer och vad skickliga förhandlare gör för att använda detta mot dig.

Vi övar praktiskt på verkliga Case och ser hur olika taktiska knep får olika effekt för utgången av förhandlingen. Det handlar också om att kommunicera tydligt och förstå motparten till fullo. Få personer förhandlar med alla kort på bordet, därför är det mycket viktigt för dig att kunna läsa av motparten.

Kunden berättar:

” - Kursen har gett mig en ökad insikt om mitt eget och andras beteende i olika förhandlingssituationer, detta har lett till att jag
kan agera och styra förhandlingssituationen på
ett bättre sätt.”

/Kurs och affärsutvecklingsstrateg, Forskningsinstitut för skogsbruket

Deltagare
Förhandlingsteknik vänder sig till dig som vill utveckla och träna din förmåga att förhandla på ett sätt där båda parter är vinnare.
Effektmål
Du blir en bättre förhandlare med större självinsikt och därigenom förstår hur ditt eget beteende påverkar motparten.
Mål
Kursen ger en förståelse för hur planering och förberedelser kan öka din
förhandlingsteknik och förståelsen för hur de mänskliga signalsystemen
påverkar utgången.
Resultat efter utbildningen
- Insikt och förståelse för dina starka respektive svaga sidor som förhandlare.
- Kunskaper om hur du planerar en förhandling optimalt.
- Förbättrad effektivitet i förhandlingsprocessen.
Läs gärna mer om utbildningen i förhandlingsteknik i tidningen skogen via länken:
Artikel i Tidningen Skogen>>