Långa Lönsamma Kundrelationer, LLK

istock_knapp_hands_u_textsmall
Långa lönsamma kundrelationer är sprungen ur kundanpassade utbildningar som vi med framgång gett till företag. Vi har fått indikationer från våra kunder om behovet att utveckla säljkompetensen, bland annat för att man upplever en hårdare konkurrens och vill synas i bruset.

Utbildningen förmedlar gemensamma drag från framgångsrikt försäljningsarbete utgående ifrån kundens behov, värdet av din lösning, samt dig och dina egenskaper. Vår syn på försäljning är att skapa en varaktig relation mellan dig och en kund/person, som förmedlar till honom/henne att du har förmågan att hantera en del av din kunds utmaningar. Att avlasta och förenkla mot betalning!

Kunden berättar:

" - Vi gick tillsammans både säljare och ledningsgruppen, och den samsyn vi fick har lett till bättre självförtroende i säljsituationer, som i sin tur givit fler och bättre affärer"

/Marknads och försäljningschef, Globalt Industriföretag

Deltagare
Utbildningen vänder sig till samtliga säljare, chefer och projektledare som vill utveckla sin säljteknik. Du bör ha en säljande roll idag, hel eller deltid. (Många chefer säljer deltid, medvetet eller omedvetet?!)
Effektmål
Effekten av insatsen leder till säljare/chefer som i högre grad behåller och
utvecklar långa relationer och lönsamma affärer med sina kunder.
Mål
Efter genomgången utbildning har du fått en god uppfattning om vad som kännetecknar framgångsrik och långsiktig försäljning. Du har även fått god insikt om dig själv i relation till andra, och hur du kan utveckla detta för att
nå framgång.
Resultat efter utbildningen
- Ökade kunskaper för att bli en bättre säljare.
- Insikt i hur du kan stärka och utveckla säljkulturen i din verksamhet
- Vägledning i hur verksamhetens plan bör/kan hänga ihop med säljarens aktiviteter

Kunskap om:
- Vad du bör tänka på när du etablerar kontakt, bygger upp en relation och skapar förtroende
- Hur du identifierar beslutsfattare och beslutspåverkare
- Hur du identifierar behov, verksamhetsknutna och personliga
- Hur du kan formulera och förmedla din verksamhets lösning på detta behov
- Hur du skapar merförsäljning - Hur du kommer till överenskommelse/avslut
- Hur vi kan skapa förutsättningar för god kommunikation, förståelse och förtroende, trots våra ibland stora olikheter
- Myers Briggs Type Indicator som hjälper oss att förstå våra likheter och olikheter
- Förhandlingsteknikens grunder