Grundläggande Ledarskap, GL

gl

GL - Utbildningen för dig som vill vara en
ledare med insikt om dig själv och dina
värdegrunder – så du förstår hur du arbetar framgångsrikt med din grupp och skapar MEDLEDARE som hjälper till att nå de uppsatta målen.
Kunden berättar:

”GL, Grundläggande ledarskap, har gett mig en förståelse för mina starka och svaga sidor som ledare. Detta har stärkt mig och gjort mig bekvämare i mitt ledarskap. Jag har fått en större insikt om våra likheter och olikheter, vilket gör att jag kan anpassa och coacha utifrån mina medarbetares behov. Jag känner att jag som person på ett effektivare sätt och tar mig an besvärliga situationer och att min grupp känns gladare och effektivare.”

/ Arbetsledare, betongindustrin

Några ord om kursledaren Ingemar, Igge, Persson:

"Du är en av få personer i mitt liv som betytt mest för min personliga utveckling i livet och i mitt ledarskap.
Tack Lovak för en fantastisk ledarutvecklings utbildning!"
/Gruppledare, Busstransportföretag

Se filmen om Alis upplevelse av utbildningen>>

________
"Jag uppskattar hos dig, din förmåga att berätta så att vi förstår dina egna upplevelser. Att du blandar in ditt privata i diskussioner gör hela upplevelsen mer personlig. För mig betyder det att jag får ut det jag förväntat mig av utbildningen samt mycket mer. Jag känner mig extremt nöjd med dig som kursledare och jag är garanterat inte den enda. Tack!"
/VD på Byggbolag ”
_____

"Jag uppskattar hos dig ditt otroliga engagemang, glöd och passion för ditt jobb och familj. Det betyder för mig att det smittar av sig till alla i din närhet. Jag känner mig nöjd och glad efter möten med dig och blir motiverad!"
/Mellanchef på säkerhetsservicebolag

"Jag känner mig glad över att få dig som mentor mitt i den situation vi befinner oss i. Jag uppskattar din rakhet. Det betyder för mig att jag också får möjlighet att växa som människa. Tack!"
//Ägare vårdbolag
igge_f_rg_200