Öppna Utbildningar

Högre Ledarskap, HL,
Grundläggande Ledarskap, GL,
Medledarskap, ML
Förhandlingsteknik, FT,
Ledarforum,
VD/platschef nätverk,
Långa Lönsamma Kundrelationer, LLK

< Läs mer på länkarna till vänster
Nästa start. 23-24 nov 2017
Nästa start. 17-18 okt 2017
Kontakta oss på info@lovak.se
Nästa start. vår 2018 (skogforsk.se)
Kontakta oss på info@lovak.se
Kontakta oss på info@lovak.se
Kontakta oss på info@lovak.se

Öppna utbildningar skapar möten!

LOVAK:s kurser är öppna för chefer och ledare på olika befattningar i organisationer och företag. Utbildningen erbjuder därmed även ett möte och erfarenhetsutbyte mellan ledare från olika företag.
emi_4536

Kunden berättar:

”- HL gav mig nya verktyg att använda i mitt dagliga arbete. Detta innebär att vi idag jobbar med en mer positiv inställning där vi har en större respekt för varandras olikheter och kan dra nytta av våra styrkor”

/Regionchef, IT-teknikkonsultbolag
Fehmi berättar om sin upplevelse av GL;

För mer info och bokning:
info@lovak.se